Compromesos amb la protecció i promoció dels infants i joves de Santa Coloma

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet disposa d'una sèrie de serveis i recursos destinats a la infància i l'adolescència en risc a Santa Coloma de Gramenet. 

Aquests recursos i serveis es centren fonamentalment en garantir l'alimentació infantil i l'escolarització dels menors d'edat, així com l'accés al conjunt d'activitats socioeducatives dins i fora de l'horari escolar. 

La ciutat de Santa Coloma compta amb el treball i la col·laboració de diferents entitats socials públiques i privades que ofereixen diversos serveis destinats també a aquesta població, tenint en compte també els infants i joves que pateixen diversitat funcional.

Constitució del Consell de la Infància al Teatre SagarraInformació d'interés

Telèfon d'Atenció a les Famílies

93 462 40 77