A Santa Coloma es poden demanar ajuts per pagar l’impost sobre béns immobles (IBI) per a tres col·lectius de propietaris de l’habitatge on viuen:

  • Persones titulars del títol de família monoparental
  • Persones en situació legal de desocupació
  • Persones més grans de 65 anys que viuen soles amb un determinat llindar d’ingressos (s'ha ampliat el termini del 19 de setembre a l'11 d'octubre)

Més informació sobre les bases al 934624040 (OIAC) o al 924624000 (Gestió tributaria) i a gestiotributaria@gramenet.cat.