NUM Contingut Aportacions dels ciutadans No Competència Confús Imprecís Opinió            Masa General
13 Atención hospitalaria deficitaria debido a la densidad de población.     X
36 Prohibir als supermercats llençar els productes que, encara que l'envoltori és trencat, es poden menjar. X    
49 Dar becas a los jóvenes para fomentar el estudio antes de dar becas para hacer deporte. X    
52 Pipicans.     X
55 Prou de donar només ajuda als extrangers! Necessitem ajuda els d'aquí!     X
60 Promocionar els valors bàsics de la fe religiosa i cultura dels ciutadans. X    
66 Fer escoles i instituts. X    
68 Hay otras prioridades que atender.     X
69 Que l'hospital Esperit Sant tingui servei de pediatria. X    
70 Reduir el temps d'espera a la llista de sanitat. X    
71 Les preguntes d'aquesta enquesta són massa generals i tothom hi està d'acord.     X
75 Políticas activas y eficaces que no se estan desarrollando hasta el momento.     X
76 Vetllar per la gent gran. Evitar els ocupaments de pisos buits o custodiar els pisos buits sense propietari. X    
77 Fomentar más el Articulo 3º 3 del Estatuto de Autonomia de Catalunya.   X  
78 S'hauria de reforçar l'hospital Esperit Sant per evitar llargues cues. X    
81 La educación sí que ha sido nombrada pero me gustaría remarcarla ya que creo que en nuestra ciudad hay un déficit muy grande. La escolarización no es sinónimo de buena educación, quiero decir, que aunque la mayoria de jóvenes hemos estudiado y lo seguimos haciendo, muchas veces no es suficiente en cuanto a nuestras necesidades.     X
83 Creo que los servicios sociales se han de volcar con quienes lo necesitan... Pero deben asegurarse mejor de que ayudan a quién lo necesita.  Los desahucios no siempre son injustos hay expertos en alquilar y no pagar y con estos la ley debería ser implacable.     X
84 Como madre lo más importante que creo hay que hacer es mejorar la educación y el sistema de sanidad para todos.  Especialmente la sanidad, luchando por garantizar la derivación tanto al Esperit Sant como a Can Ruti y luchando por mejorar el sistema de CAPs que actualmente tardan más de dos semanas en dar visitas. X    
86 Es important que per dur a terme aquestes tasques, els professionals que hi treballen en aquest departament de l'ajuntament (inclosos els qui ho lideren), siguin persones qualificades i amb molta experiència professional en el sector, ja que sinó és dificil veure les necessitats i saber la importància de la dotació econòmica i del bon funcionament dels serveis socials, sobretot, en ciutats com la nostra.     X
89 Que baixin els preus. Que es doni de menjar als que ho necessiten.     X
95 La policia local uniformada, ahuyenta la delincuencia.     X
100b Treballar un projecte de ciutat amb una participació activa que promogui l'autogestió dels col·lectius.     X
107 Mejora en el tanatorio.     X
108 Caldria una concreció més exacta del que vol dir tot això, és a dir, tot és massa relatiu.     X
116 Divulgar la buena convivencia que existe aquí para que España y el mundo lo vea.     X
123b Prohibir els patins i monopatins per les voreres. X    
124 Implicación del ayuntamiento en la NO instalación de nuevas antenas de teléfono móvil. X    
140 Cinema a Santa Coloma de Gramenet. X    
159 Fomentar el articulo 3º 3 del Estatuto de Autonomia de Catalunya   X  
160 Utilización de Can Zam.     X
162 Acabar las escuelas que están en módulos lo antes posible creo que es muy importante.       X  
165 Creo que el Front Fluvial se ha dejado abandonado. Si no se puede realizar la Fase III al menos podrían hacer una zona verde o parque y así poder disfrutar de tantos metros desaprovechados. X    
174 Poner fuentes en el río besòs X    
177 Hola,limpiar fondo lo primero no puede ser que yo vaya a entrar a una tienda y me digan que como no soy chino no me atienden, gentuza!!!     X
177b Más vigilancia a la immigración porque  en Singuerlín hay un piso que entra mucha gente y no sé para qué....     X
192 Jo considero que Santa Coloma té molts del que s'anomenen espais o àrees d'oportunitat. Així que crec que s'haurien de potenciar aquests punts amb una inversió encara que mínima abans de plantejar grans propostes a gran escala i a un llarg període de temps.     X
192b  A l'hora, crec que s'hauria d'invertir molt més en millorar i mantenir el que ja tenim, sobretot potenciar-ho i millorar les connexions. No pot ser que la gent busqui l'oferta d'esbarjo a l'aire lliure fora de Santa Coloma quan el propi municipi ja ens està oferint el que volem, simplement per ignorància, desconeixença o falta de motivació o arguments per fer-ho.     X
198b  También muchas viviendas se quedan viejitas y el aislamiento acústico es un problema     X
201 Las pocas veces que he llamado a la policía han sido atentos y eficaces creo que se valora poco el trabajo que ellos y los mossos efectúan en nuestra ciudad.     X
217 Donar importància a tots els aspectes anteriors.     X
220 Cinema a Santa Coloma. X    
223 Que es compti i es pensi més en la gent gran.     X
225 Bona qualitat de vida dels pensionistes.     X
231 Preveure els problemes que crearà la densitat de població a llarg termini     X
283b Ajudes pels ciutadans espanyols més pobres.     X
286 Les polítiques de proximitat es desenvolupen intensament en l'ajuntament, però falta posar mitjans a les estructures municipals.     X
290b  Controls democràtics de la ciutadania amb plens al carrer.     X
293 Fomentar la coresponsabilitat en gestió d'equipaments i activitats econòmiques, administratives i compliment de normativa.     X
294 Més inversió en sistemes de la informació.     X
295 Polítiques de proximitat i a les regidories de districte, entitats ciutadanes, equipaments cívics i moviments socials.     X
297 Invertir en altres coses els diners gastats en propaganda electoral. X    
304 Involucrar-se més en temes socials i serveis socials.     X
307 Interferir perquè les construccions urbanístiques propietat dels bancs accelerin la seva finalització ( per exemple l'obra "faraónica" del centre de la ciutat, que dona imatge d'abandonament).   X  
308 Vigilar les sortides dels parkings, perquè hi ha molts accidents. X    
311 Trencar amb el concepte barri (guetto) i parlar de ciutat.   X  
312 Métodes més eficaços i ràpids per solucionar els problemes dels ciutadans.   X  
314 Muy bien al Ayuntamiento por la participación ciudadana.     X
316 Fomentar el articulo 3º 3 del Estatut d'Autonomia de Catalunya.   X  
317 No promoure la discriminació a l'hora de invertir als barris.   X  
319 No están ya para eso los concejales?     X
322 Reforçar les polítiques garants de la cohesió social, només en clau interna.   X  
324 Millores al tanatori.   X  
330 Cinema a Santa Coloma X    
331 Netejar la imatge que té el municipi envers la població estrangera, guettos, degradació i inseguretat.     X
349 Invertir en infraestructures escolars i retirar "uralites" d'amiant que algunes encara tenen. X    
352 Regular l'immigració sense control. (que parlar de control no sigui tractat com a xenofòbia) X    
390 Queremos los vecinos de Oliveres que se gestione el poner tiendas de pan de comer.      
392 La juventud.     X
395 Promocionar l'oci nocturn a la ciutat X    
396 Apertura en festivos del comercio. ¿Dónde está la reconciliación familiar? X    
398 Està tot el que penso que és important     X
399 En el comercio falta variedad, tiendas de calidad demasiados negocios con una estética, condiciones higiénicas tercermundistas.      
402 Que también se haga entender las obligaciones a los immigrantes.     X
405 Fomentar el articulo 3º 3 del Estatut d'Autonomia de Catalunya   X  
406 Arreglar carrers, i portar endavant projectes que ha quedat parats com el gran edifici en construcció del Carrer del Pedró.         
406c Controlar les sortides de vehicles que no paguen gual.   X  
411 Proposta recollida en l’activitat “El PAM que tu has fet”: Que totes les classes dels instituts i centres educatius de Santa Coloma realitzin, com a mínim una activitat a l'Ecometròpoli a l'any. X    
416 Permetre als comerços obrir algun dels dies de Setmana Santa (el petit comerç no es pot permetre tancar tants dies). X    
418 Falten activitats per gent entre 30 i 50 anys i 12 i 17 anys per fer al barri.   X  
419 Millorar la poda al barri llatí.     X
436 Separar els solars en diferents zones dirigides a públic de diferents edats per evitar conflictes.   X  
437 Obrir els patis d'instituts els caps de setmana.      
444 Crear més escoles de monitors esportius. X    
447 Facilitar les traves per a crear esdeveniments esportius.   X  
448 Cursos de primers auxilis. X    
449 Cursos de com saber actuar en cas de urgència mèdica esportiva. X    
450 Panells de com resoldre urgències sanitàries. X    
457 Canviar la ubicació dels concerts del Parc d’Europa.     X
460 Potenciar les relacions del territori.   X  
461 Fer una zona per gossos tancada al riu (espai separat). Proposta recollida per twitter. X    
473 Reclamar para Santa Coloma nuestro propio centro de PFI para niños con NEE. X    
474 Que en el Corre-tapa se dé la tapa con refresco para la gente que no bebe alcohol. X    
475 Que en el Corre-tapa se dé la tapa con refresco para la gente que no bebe alcohol. X    
477 Yo tambien me implico en el pim PAM. Propuesta nº 3. Esta muy bien hacernos creer a l@s ciudadan@s que con nuestras propuestas se cambiara Sta. Coloma y por ende el mundo, participando en el pim Pam pum que se confecciona en cada inicio de legislatura con nuestras propuestas. Yo cada vez soy mas ATEO, no creo !! Se habla de Transparencia, pero quien controla lo programado y no cumplido ..???? Dejo un par de ejemplos..Ver las fotos actuales del estado de la Torre Balldovina y su entorno ( da pena), por su dejadez desde hace mas de cinco años. Luego ver la maravillosa propuesta museística que se propuso. Otra caída de Pam es la Av. dels Banús. Se presenta una propuesta para finalizarla entre Roselles y Av. de la Generalitat. A dia de hoy, nadie sabe nada. De p,,pena. Continuara ...     X
481b Amb més mobilitat i més neteja.   X  
482 Més atenció al Barri de les Oliveres.     X
486 Introduir més busos elèctrics a la nostra ciutat. X    
494 Millorar els “Jardins” d’àmbit privat dels edificis.   X  
502 Millorar la ventilació de bar del centre cívic.   X  
506 Que els comerciants no ocupin gran part de les voreres.   X  
512 Millorar la qualitat de l’antena telefònica mòbil, al C/Segarra, Fabregat.   X  
513 Donar prioritat a les llistes d’espera i agilitzar el procés a l’Hospital Esperit Sant. X    
519 Fer millores amb la qualitat de vida dels majors.     X
520 Crear més zones d’oci a la ciutat. X    
521 Restaurar y reacondicionar la Torre Balldovina. X    
524 Un karting en Santa Coloma.     X
528 Incentivar al fet que la gent vagi al cinema, creant una sala en Sta. Coloma de Gramenet, ja que abans la gent de mitjana edat es reunien a la nostra ciutat com a punt de trobada. X    
528b Falten cinemes. X    
530 Falta una discoteca o un lloc de ball enfocat a persones de mitja edat, abans havia 4 o 5.     X
531 Falta un comerç de marca.      
532 Els joves noten a faltar oci.     X
533 Grups de generació vinil per a excursionistes.     X
536 Manca programació cinema d'estiu a l'aire lliure.     X
537 Falten ludoteques i esplais per a caps de setmana.     X
538 Falten festes de ‘guateque’. X    
541 Falten residències per a persones de la tercera edat. X    
542 Falten zones pícnic i barbacoa.   X  
554 Habilitar espais wifi lliures de quotes.      
556 Més espais de diversió familiars (futbolins, jocs de taula, etc). X    
565 Creació d'una platja en el llit del riu Besòs, amb espais per practicar voleibol platja, i més esports de platja. X    
569 Fer una tertúlia colomenc/a, amb la creació d'un espai en el qual a través d'unes propostes prou interessants, s'intervingui, es participi, i es pugui comentar tot tipus de temes, embolicat en una atmosfera de recolliment cervesera.   X  
571 Obrir les entitats culturals a les persones interessades(també als nois joves), durant els assaigs, per poder conèixer els secrets de l'activitat. X    
572 Crear lloc de reunió per als apassionats de la música vinil, per enyorar un bar amb aquestes característiques.     X
576 Proposar a les escoles, activitats per educar en la implicació de la ciutat. Intervencions per exemple en la plaça Baró. X    
578 Cinemes com els dels vuitanta. X    
579 Més oci nocturn. X    
581 Botigues de roba per a persones entre 50 anys i 65 anys, ja que les botigues són per a gent molt jove o gent molt més gran. X    
585 Més places de residències i de guarderies. X    
587 Propostes d'oci per a la gent de mitja edat. X    
591 Recuperar el projecte de portar el tramvia pel passeig del riu fins a la clínica mental. X    
595 Fer festes PPE-FASHION, en un local de STK amb música dels 80, sopar pica-pica, la música fins a les 02:00 h. X    
605 Carretera B-20. Cobrir la carretera B-20 fins a Torribera. X    
606 Carretera B-20. Cobrir el primer tram de la carretera B-20, del pont al parc Europa. X    
609 Recuperar el tramvia. Projecte passeig Salzareda, carrer Mossèn Jacint Verdaguer, pont vell de Santa Coloma fins a l’Avinguda Generalitat amb el tramvia fins a Torribera. X    
609b  Que amb aquest tramvia es pogués arribar a connectar amb el de Barcelona. X    
615 Parc de Can Zam. Es qüestiona quan s’acabarà i quan està previst fer-ho.     X
618 Eix Besòs. Necessitat de vincular el desenvolupament de la ciutat amb el seu entorn urbà i proper al Riu Besòs.   X  
621 Economia del coneixement. Torribera, llocs de treball de qualitat, amb impacte en el territori urbà i a la ciutat, afavorint la proximitat.   X  
621b Treballar conjuntament en l’estratègia de ciutat.     X
622 Formació Dual X    
623 Diversitat funcional     X
644 Regular els horaris de les obertures i tancaments de les barreres per accedir al riu.  Durant les hores que ara estan tancades, podrien obrir-se, advertint a la ciutadania que durant esmentades hores no hi ha vigilants. X    
646 Que es realitzin més activitats al riu. X    
673 Recuperar el servei de traducció a les escoles. X    
674 Garantir més recursos per a alumnes amb NEE. X    
691 Disponer de la posibilidad de ir a otros hospitales. X    
701 Todas son buenas pero con cautela.     X
703 Que s'encarregui l'ajuntament de la recollida d'aquests productes i crear un banc.   X  
704 Cal repensar l'activitat econòmica de la ciutat i l'oferta comercial.     X
708 Convivència, educació, drets dels ciutadans, dret al treball, esports.     X
709 Fer saber a la ciutadania quines són les accions concretes que es faran.   X  
713 Mejorar la calidad de los servicios sanitarios de la ciudad. URGENTEMENTE.Listas de espera de meses e incluso años para revisiones, esto es inaceptable.     X    
713b Un compromiso del ayuntamiento (expongo una idea utópica) con este caso que parece no solucionarse por muchas reuniones con consejeros de salud que existan sería la de indemnizar a los ciudadanos desatendidos o atendidos con un periodo de espera de más de X días y que sean libres de acudir a consultas y médicos privados que sean abonados por el ayuntamiento, po incumplimiento de la calidad del servicio y descuido de la salud de los habitantes. X    
718 Incrementar el nivell d'estudis a la ciutat, com per exemple, més centres universitaris (o facultats).     X    
719b  Apostar pel multilingüisme a les aules desde nivells pre-escolars (castellà, català, anglès) i afegir un altre idioma adicional a partir de la primària (alemany, francès, italià...).      X    
719c Que cap nen de primària tingui deures ( o menys d'una hora a la setmana -és a dir,entre 10/15 minuts al dia, cinc dies a la setmana) . A SECUNDÀRIA menys d'una hora i mitja a la setmana -uns 20 minuts al dia durant 5 dies-. A BATXILLERAT, no més de dos hores de deures a la setmana (és a dir, entre 25/30 minuts al dia).     X    
719d  Totalitat pública de l'Hospital Esperit Sant. Que aquest Hospital obri totes les seves plantes, sigui un hospital de referència i es baixi la seva dolenta percepció d'hospitaconcertat, lent, i improductiu. I no per el personal, sino per la FALTA de personal i perquè l'Hospital Esperit Sant treballa al 50% de les seves possibilitats.      X    
720 Un segumiento más proximo del cumplimento de las normas generales.   X  
722 Implicació de la policia que fins avui no fan molt perquè l'Ajuntament no els deixa.     X
759 Més bombers, més cura del Puig Castellar. X    
759b Regular l'entrada de bicis a Serra de Marina. X    
764 Pipícan en la ciudad.   X  
765 El espacio público no se puede ordenar ni accesibilizar si no hay un control del tráfico de vehículos firme. No es posible que pasen más de 30 minutos (e incluso horas) con vehículos en doble fila, en vados y molestando. Podría añadir muchas pruebas en fotografía en prácticamente cualquier rincón de la ciudad y es realmente molesto.     X
791 Incentivar el alquiler a precio asequible de aparcamiento de vehiculos. X    
796 Entendimiento entre todos los partidos, para llevarlo a cabo.     X
814 Per una ciutat més humanitzada.     X
829 Eradicar les polítiques que fan créixer els col·lectius que viuen d'ajudes i atrauen pobresa.     X
830 Millorar la qualitat del menjar dels menjadors escolars. X    
831 La bona eduació als infants i a la juventut.   X  
834 Crec que estan fent un bon treball.     X
840c Menos burocracia     X
841b Més activitats d'oci, potser una zona de discoteques perquè els joves no hagin de marxar sempre fora i també atraure als altres. X    
843 Creo, que si lo que se pregunta en el cuestionario,se lleva a cabo en un buen porcentaje (lo ideal sería todo) ya sería para darse por satisfecho.     X
844 Bon accés als aparcaments privats de la nova zona semipeatonal del mercat sagarra.    No s'ha tingut en compte l'opinió dels veïns amb pàrquings. Per accedir als pàrquins s'ha de conduir més amb la conseqüent contaminació, i molestant més els vianants de la zona semipeatonal. Bravo por la cabeza pensante!     X
845 Treure el mercadillo del dilluns del mercat segarra!     X
846e  5. Escola Integradora. Consensuar amb la xarxa d'escoles públiques i concertades un sistema de distribució equilibrada i diversa de l'alumnat i mesures per modificar situacions de segregació i impulsar escoles realment integradores. X    
846g 7. Acompanyament diari a infants i adolescents en risc. CENTRES OBERTS.    Conveniar, progressivament, la totalitat de les places que s'ofereixen actualment a la ciutat i incrementar-les per atendre tots els infants i adolescents en risc, que ho necessiten.   X  
847 Des del Casal dels Infants us hem adjuntat en la part de comentari final un resum de les nostres propostes per millorar la realitat dels infants i joves en risc a la ciutat des de l'Ajuntament. Gràcies per obrir la participació!     X
848 Dar una respuesta de solución para aquellas personas que por no tener una vivienda no pueden empadronarse y ello conlleva dificultad a la hora de escolarizar a los niños. X    
849 Regular el empadronamiento a imigrantes con menores a su cargo.  Hacer un llamamiento más intenso a la multiculturalidad social y religiosa.     X
851b Los balcones no pueden ser cuartos trasteros (ropa tendida, bicicletas, armarios ,antenas parabólicas, etc…)     X
854 Accés pàrquings privats zona Segarra. L'actual no és eficient,  molta volta per accedir al pàrquing molestant les persones vianants per la zona.         X
854b No fer calçotades en plena ciutat. Aquí lo pasó el debut de la lavandería?????? I la casa plena d'olor!!!!     X
855 Fuera el mercadillo del mercado segarra!!!!     X
858 A Can Franquesa, que és el barri més oblidat de tota Santa Coloma de Gramenet, només ens recordem d'ell per a la foto de la propaganda electoral de la senyora Alcaldessa de l'any passat…     X
859 A Can Franquesa, que és el barri més oblidat de tota Santa Coloma de Gramenet, només ens recordem d'ell per a la foto de la propaganda electoral de la senyora Alcaldessa de l'any passat…     X
861 Es bueno y además Ilusionante,la iniciativa del Ajuntament para hacer partícipes a los ciudadanos de los proyectos  de mejora de la ciudad,no hay nada como vivir en una ciudad cívica y acogedora.     X
865b Bonificaciones en el impuesto de circulación para vehículos poco contaminantes.     X
866 Prohibir aparcar les autocaravanes dins de la ciutat. X    
872 Millorar la difusió de la normativa vigent en mobilitat i aplicar el règim sancionador que recull la normativa.     X
873 Intervenir davant la indisciplina dels camions que  aparquen als voltats de l’accés al pàrquing públic de la plaça de la vila.     X
882 Incentivar aquelles empreses que bonifiquin el transport públic cap els seus treballadors.     X
889 La planificació urbana ha de promoure un urbanisme compacte, dens i amb mescla d’usos.     X
890 Cal frenar els creixements dispersos de la ciutat amb baixa densitat i amb elevada especialització dels usos del sòl.     X
898 Cal impulsar un gran pacte ciutadà per millorar la convivència a la via pública entre tots els seus usuaris/àries, amb l’objectiu de reduir a zero el numero de víctimes d’accidents de trànsit.     X
909 Regular el  nombre de guals al carrer Milà i Fontanals entre els carrers d’Irlanda i Beethoven i aplicar la legislació vigent.      
915 Reforzar el tema de ocio.     X
922 Aprofitar els espais, els equipaments i els recursos dins d’aquesta associació i crear espais de cultura al carrer.     X
939 Reorganitzar la façana de l'ajuntament.     X
944 Multar edificis que no respectin la normativa de parabòliques i paradetes. X    
956 En el carrer Espriu hi ha molts cotxes que aparquen a sobre de la vorera.     X
957 En el carrer Espriu s’haurien de canviar els contenidors i posar-los subterranis com per exemple en l’avinguda Generalitat.     X
960 Millorar el Parc del Molinet.     X
969 Holi Party X    
971 Pista de gel a la ciutat en hivern. X    
973 Posar més botigues de roba (centre comercial). X    
975 Més discoteques de tarda (+14). X    
978 Horts en els instituts. X    
980 Fonts d’aigua que funcionin.     X
982 Més neteja als rius.     X
984 Menor durada en els semàfors.     X
987 Arreglar les fonts per a que funcionin.     X
990 Més mediació en els conflictes.     X
999 Dotar de rampes i ascensors  els centres educatius. X    
1000 Al Ramon Berenguer haurien de posar un bus gratuït per accedir-hi.     X
1001 Millorar  els ascensors perquè arribi a totes les plantes.     X
1002 Revisar els accessos. -Més autobusos per arribar als centres més alts de la ciutat.     X
1010 Visibilitat del psicòleg.      
1011 Coneixements mèdics.      
1012 Activitats esportives (torneigs, carreres, etc.).      
1013 Bones instal·lacions.     X
1014 Més coneixements dels clubs. X    
1015 Torneigs de professorat i alumnat. X    
1017 Reforçar el servei de bombers. X    
1021 Fonts d'aigua en el riu Besòs. X    
1022 Més cobertura tant econòmica com de nivell de premsa dels esports minoritaris. X    
1024 Cursa + Holi Festival (Holi Run). X    
1025 Desenvolupar el potencial de cada persona des de petita.     X
1026 Produir més motivació per part dels professors. X    
1027 Fomentar nous mètodes d’aprenentatge de la llengua anglesa perquè aquesta millori. X    
1029 Oferir més varietat de cicles formatius. X    
1033 Equiparar els barris i no hagi tanta diferència entre ells. Ex: Barri Fondo-Barri Centre.     X
1037 Fer més controls als bars, ja que no respecten els horaris d’obertura. Ex: Barri Fondo.     X
1041 Banys dels bars que donant una petita aportació, que no sigui una consumisió amb conveni de l’ajuntament es pugui utilitzar.   X  
1042 Utilitzar el civisme com asignatura a l’escola. X    
1047 Fer més difusió de la importància del català i que la gent que arriba a Santa Coloma, valorin la llengua. X    
1049 Posar a la seva disposició els sindicats.   X  
1057 Incentivar les manifestacions ciutadanes a la nostra ciutat en denuncia de la situació.   X  
1064 Més acció i més implicació. Mobilitzar-nos i buscar noves formes de participació (manifestacions, trobades, etc.)     X
1065 Les entitats han de ser la veu crítica de la ciutat i els motor de canvi, sobretot les entitats que treballen amb infància i joventut.     X
1068 La pedagogia de la pau ha de néixer de les pròpies entitats, que han de ser les encarregades de sensibilitzar.     X
1072 Treballar per construir persones activistes.     X
1074 Acostar-nos a les minories per tal d’eliminar els sentiments de rebuig.   X  
1077 Incidir en la sensibilització de tota la ciutadania.     X
1083 Denúncia política de la situació actual, informar-nos de les campanyes en lluita d’aquesta.     X
1084 Parlar de tots els conflictes (Palestina, Síria i tots els conflictes internacionals, no només els que creen una amenaça.)     X
1087 Sensibilitzar més a la població i normalitzar aquest “nou” model social i solidari.     X
1088 Incentivar el microcrèdit. X    
1089 Que les entitats col·laborin entre elles. X    
1094 Conscienciar als ciutadans i ciutadanes, ja que es imprescindible pel canvi.     X
1097 Que la administració tingui una visió estratègica.     X
1100 Que se organice una jornada de limpieza ciudadana en la Serrelada de Marina, con vecinos voluntarios para trabajos de limpieza y desbroce anti-incendios.     X
1103 Por favor, necesitamos más sillas y colgadores para la ropa en las salas de baile de la gente mayor.     X
1113 Canviar la percepció del barri de Santa Rosa com un barri perillós i insegur, que es relaciona amb conflictes i robatoris.   X  
1131 Mantenir el sentiment d’identitat de la ciutat així com les relacions i les xarxes veïnals.     X
1132 Millorar l’accessibilitat de les estacions de metro, com la de Singuerlín. X    
1166 Dinamitzar al Parc dels Pins mitjançant la programació d’esdeveniments que puguin ser multitudinaris com festes, concerts, o altres activitats a l’aire lliure, ja que actualment està infrautilitzat i l’espai té una percepció molt negativa per part de la ciutadania, que l’utilitza poc i el considera insegur.      
1171 Hi ha un monument a la plaça Catalunya d’una artista, però no es sap que representa, ni qui és l’autora. Posar-li una placa amb identificació i explicació.     X
1173 Delimitar àrees amb activitats diverses configurar l’espai amb desnivells, diferents alçades, textures i colors i crear zones recollides. Com ex; la plaça Abat Escarré, és perfecte, dividida en dos espais a travès dels diferents paviments (tous i durs) i desnivells.     X
1180 Señora alcaldesa su gestión es tan "perfecta" que me averguenza decir que vivo en Santa Coloma.     X
1205 Els treballs.   X  
1208 Politiques de seguretat.  Crear departamento policial de seguimiento sobre la immigranción. X    
1211 Restaurant vegetarià. Molts bars, sense menjars sans. X    
1228 Preguntar al IES de les Vinyes la cantitat de aprovats en les POT, ja que tenen un 100% menys d'aprobats de l'entorn.   X  
1230 Transport, tram a Santa Coloma. Rapidessa en la posada en marxa.   X  
1232 No fer les coses a mitges.     X
1240 Molt important tenir un hospital municipal dins del casc urbà, i un no a l'Esperit Sant per les molesties del desplaçament, està molt lluny per a les persones majors i families. X    
1243b Excesius animals domestics a Santa Coloma, fer concienciació. Controlar la població animal.     X
1247b Millorar els espais pels gats abandonants/colònies i trencar a aquest centre, on no els ajuden, tot el contrari.   X  
1253 Més instituts. Més educació de la gent, X    
1256c Escoltar i tirar endavant reivindicacions d'entitats com la de la plataforma Serra de Marina.   X  
1257 Hi ha poca llum al barri.   X  
1258b Que tots els diners que es guanyin amb les aigües termals siguin destinats a millorar Santa Coloma.   X  
1260 Deixar de gastar diners en aquestos papers i destinar-los en les coses que proposen.     X
1272 Més ajudes a sanitat. Associació alcoholics rehabilitació. X    
1277d Canviar la barana de formigó del passeig del Riu per una en la que es vegi la gespa desde el passeig. X    
1287c Millorar el Riu Besòs (horaris i vigilància).   X  
1307 Educació dels infants és fonamental.     X
1313 Parking gratis per a universitaris. X    
1317 L'ambient que hi ha al barri de Singuerlin al vespre.     X
1319 Lo qué se haga. Hacerlo bien, no a medias.     X
1320 Seguimiento.   X  
1322 Cursos per estrangers.   X  
1324 Integración de inmigración.     X
1328 A l'apartat cultural i retornar a la ciutat les sales de cinema per no haver d'anar a altres llocs. X    
1329 Promoure l'erradicació de qualsevol tipus de discriminació.   X  
1330 Per una Santa Coloma més solidària i una ciutat de refugi, per la gent que ho necesita.   X  
1332 Más ayudas a sanidad. Asociación alcoholicos rehabilitados. X    
1334 Més inversió a la sanitat. X    
1334b Més inversió als col·legis públics. X    
1336 Estaria bé que obrin negocis tipus cafeteries amb zona de jocs o restaurants. X    
1338 La Santa Coloma dels nens i nenes passa per la cohesió social a través de la cultura i l'esport     X
1342 Evitar que hi hagi una concentració d'un tipus d'establiment (forns, bars…) i estudiar quins comerços falten.   X  
1343 Afavorir i donar suport a entitats sense ànim de lucre que també aposten per aquests objectius.   X  
1346 Fomentar primer totes les accions educadores o de convenciment per a qualsevol gestió.   X  
1348 Alguns punts són molt genèrics i algunes accions no queden explicades clarament. S'ha de millorar aquests aspectes.     X
1350 Alguns punts són molt genèrics i algunes accions no queden explicades clarament. S'ha de millorar aquests aspectes.     X
1351 No sé què és LGTBI però com tracta la llibertat i el social és molt important.   X  
1353 La gent sense sostre què?   X  
1354 Potenciar la coordinació interdepartamental.   X  
1355 Todas las comunidades ciudadanas iguales, no guetos.     X
1357 Entenc que tot el que sigui millorar la convivència està bé, espero que aquests questionaris serveixin per alguna cosa.     X
1358 Vigilar i controlar una mica més els instituts a nivell professorat. X    
1359 Més agents socials.     X
1361 Sentir als joves i millorar el tema de la universitat. X    
1362 Incloure els presos de Sta. Coloma en el futur de la ciutat. X    
1372 Fer un reglament municipal per fer possible que Santa Coloma sigui un referent cultural en l'AMB.   X  
1374 Santa Coloma Comercial.     X
1375 Polítiques de la Santa Coloma comercial.     X
1377 S'han produït millores en els carrers de Santa Coloma però ni punt de comparació entre els del Barri del Fondo i els produïts a Av. Generalitat. Estem marginats i tot el que se'ns fa són nyaps. Som el cul de Santa Coloma tot a base de nyaps i mala planificació Tota la gent immigrant que hi ha en aquesta zona sembla que interessi  tenir-la aquí concentrada.     X
1382 Contabilizar las minorias y mayorias para llegar a cabo los proyectos, teniendo en cuenta el número de personas y areeas.     X
1386 Buscar soluciones sillas del baile.   X  
1387 Más actos culturales. Más recursos.     X
1388 Vivienda digna para todos.     X
1389 Respuestas reales. Compromiso real dentro de la dificultad hacer lo posible para todos.     X
1390 Casal Ramblas se queda pequeño. X    
1392 Buscar soluciones sillas del baile.   X  
1393 Buscar soluciones sillas del baile. Dejar de dar agua gratis.   X  
1409 Millorar les llistes d'espera dels CAP. X    
1410 Regulación comercio imigrantes.   X  
1414 Qualitat educativa i sanitaria básics per fer crèixer i millorar la ciutat. X    
1415 Control sobre las cuestiones de terrorismo.     X
1418 Donar més ajudes econòmiques als instituts per millorar les aules i que la ràtio no estigui tant elevada a les aules. X    
1420 Revisión de las necesidades de las personas dependientes.   X  
1422 Promoure a les empreses amb la disminució de contaminació, l'integració tant de joves com de persones a punt de jubilar-se.   X  
1426 Medidas para erradicar el fumador pasivo que tantas muertes causan, por favor.     X
1427 Implicació de tota la junta de govern.     X
1435 Ampliació i millora de l'oferta educativa. X    
1437 Tema cultura, molt important.     X
1440 Lluitar contra la violència a les llars i lluitar per una bona educació i sanitat.   X  
1441 Més ajudes escolars.   X  
1442 Més facultats de medicina. X    
1453 Biblioteques. X    
1463 Recursos sanitaris. X    
1464 No als desnonaments.     X
1465 Residències per la gent gran. X    
1466 Més residències i més control . X    
1469 Metges més competents i menys temps d'espera entre visites i proves. X    
1473 Treballar la sobirania alimentària.     X
1479 Una escola de secundària per projectes ( com l'escola riera alta de primària) X    
1485 Més promoció i oferta dels Cicles Formatius en els Instituts Públics i més polítiques i recursos envers la violència de la dona cap a l''home. X    
1486 Més ajudes a sanitat. Associació d'alcoholisme rehabilitats. X    
1499 Solució a la situació d'en Víctor Moreno Díaz.     X
1502 C. San Luís.   X  
1520 S'hauria de vigilar en quins materials es fan les obres. Millorar la qualitat.   X  
1523 Sí, protecció animal.     X
1523b Que Rajoy no estigui al govern.     X
1527 Donar resposta a demandes de grups consolidats, com la de Can Zam que espera resposta des de fa 40 anys.     X
1530b  Felicito a la nostra alcaldessa perquè s'implica molt amb el poble i és una persona molt senzilla i sempre atén els ciutadans.     X
1532 M'agradaria rebre la informació però no tinc adreça electrònica, n'hi ha molts que no tenim res electrònic i no per això se'ns ha de deixar de banda.     X
1538 Millorar accessos tecnològics a la ciutadania, impostos pagats per internet.     X
1540 "Quien mucho abarca poco aprieta".     X
1545 Càrrecs no permanents dels regidors. X    
1547 Fer un anàlisi del cens de població per fomentar una convivència intergeneracional i multiculltural.   X  
1552 Habilitar espais d'oci urbà, així com espais per la interacció de veïns. Facilitar un espai i un calendari perquè es puguin comunicar les propostes comunes.   X  
1553 Més ajudes a centres de salut. Associació d'alcohòlics rehabilitats. X    
1557 Impulsar una ciutat de la cultura i esport per afavorir la cohesió entre els joves. Important: Molta gent coneix Sta.Coloma per l'oferta gastronòmica i fins i tot ve a la nostra ciutat per menjar tapes, restaurants en general, pizzeries… S'hauria de fer promoció, ja que d'això sí que podem oferir a altres ciutadans d'altres poblacions veïnes. Podem oferir una bona qualitat i preu, i moure altres sectors.     X
1562 Deixar el parc fluvial del Besòs obert més temps i posar activitats com gimnàs a l'aire lliure o parc infantil. X    
1563 Aquest estudi podria haver-se fet en un full amb les quatre preguntes bàsiques. Els diners gastats en aquest procés podrien haver estat invertits en altres funcions, equipaments, aliments…   X  
1569 Ampliar l'horaris dels centres a caps de setmana.     X
NUM Contingut Aportacions dels ciutadans No Competència Confús Imprecís Opinió            Masa General
13 Atención hospitalaria deficitaria debido a la densidad de población.     X
36 Prohibir als supermercats llençar els productes que, encara que l'envoltori és trencat, es poden menjar. X    
49 Dar becas a los jóvenes para fomentar el estudio antes de dar becas para hacer deporte. X    
52 Pipicans.     X
55 Prou de donar només ajuda als extrangers! Necessitem ajuda els d'aquí!     X
60 Promocionar els valors bàsics de la fe religiosa i cultura dels ciutadans. X    
66 Fer escoles i instituts. X    
68 Hay otras prioridades que atender.     X
69 Que l'hospital Esperit Sant tingui servei de pediatria. X    
70 Reduir el temps d'espera a la llista de sanitat. X    
71 Les preguntes d'aquesta enquesta són massa generals i tothom hi està d'acord.     X
75 Políticas activas y eficaces que no se estan desarrollando hasta el momento.     X
76 Vetllar per la gent gran. Evitar els ocupaments de pisos buits o custodiar els pisos buits sense propietari. X    
77 Fomentar más el Articulo 3º 3 del Estatuto de Autonomia de Catalunya.   X  
78 S'hauria de reforçar l'hospital Esperit Sant per evitar llargues cues. X    
81 La educación sí que ha sido nombrada pero me gustaría remarcarla ya que creo que en nuestra ciudad hay un déficit muy grande. La escolarización no es sinónimo de buena educación, quiero decir, que aunque la mayoria de jóvenes hemos estudiado y lo seguimos haciendo, muchas veces no es suficiente en cuanto a nuestras necesidades.     X
83 Creo que los servicios sociales se han de volcar con quienes lo necesitan... Pero deben asegurarse mejor de que ayudan a quién lo necesita.  Los desahucios no siempre son injustos hay expertos en alquilar y no pagar y con estos la ley debería ser implacable.     X
84 Como madre lo más importante que creo hay que hacer es mejorar la educación y el sistema de sanidad para todos.  Especialmente la sanidad, luchando por garantizar la derivación tanto al Esperit Sant como a Can Ruti y luchando por mejorar el sistema de CAPs que actualmente tardan más de dos semanas en dar visitas. X    
86 Es important que per dur a terme aquestes tasques, els professionals que hi treballen en aquest departament de l'ajuntament (inclosos els qui ho lideren), siguin persones qualificades i amb molta experiència professional en el sector, ja que sinó és dificil veure les necessitats i saber la importància de la dotació econòmica i del bon funcionament dels serveis socials, sobretot, en ciutats com la nostra.     X
89 Que baixin els preus. Que es doni de menjar als que ho necessiten.     X
95 La policia local uniformada, ahuyenta la delincuencia.     X
100b Treballar un projecte de ciutat amb una participació activa que promogui l'autogestió dels col·lectius.     X
107 Mejora en el tanatorio.     X
108 Caldria una concreció més exacta del que vol dir tot això, és a dir, tot és massa relatiu.     X
116 Divulgar la buena convivencia que existe aquí para que España y el mundo lo vea.     X
123b Prohibir els patins i monopatins per les voreres. X    
124 Implicación del ayuntamiento en la NO instalación de nuevas antenas de teléfono móvil. X    
140 Cinema a Santa Coloma de Gramenet. X    
159 Fomentar el articulo 3º 3 del Estatuto de Autonomia de Catalunya   X  
160 Utilización de Can Zam.     X
162 Acabar las escuelas que están en módulos lo antes posible creo que es muy importante.       X  
165 Creo que el Front Fluvial se ha dejado abandonado. Si no se puede realizar la Fase III al menos podrían hacer una zona verde o parque y así poder disfrutar de tantos metros desaprovechados. X    
174 Poner fuentes en el río besòs X    
177 Hola,limpiar fondo lo primero no puede ser que yo vaya a entrar a una tienda y me digan que como no soy chino no me atienden, gentuza!!!     X
177b Más vigilancia a la immigración porque  en Singuerlín hay un piso que entra mucha gente y no sé para qué....     X
192 Jo considero que Santa Coloma té molts del que s'anomenen espais o àrees d'oportunitat. Així que crec que s'haurien de potenciar aquests punts amb una inversió encara que mínima abans de plantejar grans propostes a gran escala i a un llarg període de temps.     X
192b  A l'hora, crec que s'hauria d'invertir molt més en millorar i mantenir el que ja tenim, sobretot potenciar-ho i millorar les connexions. No pot ser que la gent busqui l'oferta d'esbarjo a l'aire lliure fora de Santa Coloma quan el propi municipi ja ens està oferint el que volem, simplement per ignorància, desconeixença o falta de motivació o arguments per fer-ho.     X
198b  También muchas viviendas se quedan viejitas y el aislamiento acústico es un problema     X
201 Las pocas veces que he llamado a la policía han sido atentos y eficaces creo que se valora poco el trabajo que ellos y los mossos efectúan en nuestra ciudad.     X
217 Donar importància a tots els aspectes anteriors.     X
220 Cinema a Santa Coloma. X    
223 Que es compti i es pensi més en la gent gran.     X
225 Bona qualitat de vida dels pensionistes.     X
231 Preveure els problemes que crearà la densitat de població a llarg termini     X
283b Ajudes pels ciutadans espanyols més pobres.     X
286 Les polítiques de proximitat es desenvolupen intensament en l'ajuntament, però falta posar mitjans a les estructures municipals.     X
290b  Controls democràtics de la ciutadania amb plens al carrer.     X
293 Fomentar la coresponsabilitat en gestió d'equipaments i activitats econòmiques, administratives i compliment de normativa.     X
294 Més inversió en sistemes de la informació.     X
295 Polítiques de proximitat i a les regidories de districte, entitats ciutadanes, equipaments cívics i moviments socials.     X
297 Invertir en altres coses els diners gastats en propaganda electoral. X    
304 Involucrar-se més en temes socials i serveis socials.     X
307 Interferir perquè les construccions urbanístiques propietat dels bancs accelerin la seva finalització ( per exemple l'obra "faraónica" del centre de la ciutat, que dona imatge d'abandonament).   X  
308 Vigilar les sortides dels parkings, perquè hi ha molts accidents. X    
311 Trencar amb el concepte barri (guetto) i parlar de ciutat.   X  
312 Métodes més eficaços i ràpids per solucionar els problemes dels ciutadans.   X  
314 Muy bien al Ayuntamiento por la participación ciudadana.     X
316 Fomentar el articulo 3º 3 del Estatut d'Autonomia de Catalunya.   X  
317 No promoure la discriminació a l'hora de invertir als barris.   X  
319 No están ya para eso los concejales?     X
322 Reforçar les polítiques garants de la cohesió social, només en clau interna.   X  
324 Millores al tanatori.   X  
330 Cinema a Santa Coloma X    
331 Netejar la imatge que té el municipi envers la població estrangera, guettos, degradació i inseguretat.     X
349 Invertir en infraestructures escolars i retirar "uralites" d'amiant que algunes encara tenen. X    
352 Regular l'immigració sense control. (que parlar de control no sigui tractat com a xenofòbia) X    
390 Queremos los vecinos de Oliveres que se gestione el poner tiendas de pan de comer.      
392 La juventud.     X
395 Promocionar l'oci nocturn a la ciutat X    
396 Apertura en festivos del comercio. ¿Dónde está la reconciliación familiar? X    
398 Està tot el que penso que és important     X
399 En el comercio falta variedad, tiendas de calidad demasiados negocios con una estética, condiciones higiénicas tercermundistas.      
402 Que también se haga entender las obligaciones a los immigrantes.     X
405 Fomentar el articulo 3º 3 del Estatut d'Autonomia de Catalunya   X  
406 Arreglar carrers, i portar endavant projectes que ha quedat parats com el gran edifici en construcció del Carrer del Pedró.         
406c Controlar les sortides de vehicles que no paguen gual.   X  
411 Proposta recollida en l’activitat “El PAM que tu has fet”: Que totes les classes dels instituts i centres educatius de Santa Coloma realitzin, com a mínim una activitat a l'Ecometròpoli a l'any. X    
416 Permetre als comerços obrir algun dels dies de Setmana Santa (el petit comerç no es pot permetre tancar tants dies). X    
418 Falten activitats per gent entre 30 i 50 anys i 12 i 17 anys per fer al barri.   X  
419 Millorar la poda al barri llatí.     X
436 Separar els solars en diferents zones dirigides a públic de diferents edats per evitar conflictes.   X  
437 Obrir els patis d'instituts els caps de setmana.      
444 Crear més escoles de monitors esportius. X    
447 Facilitar les traves per a crear esdeveniments esportius.   X  
448 Cursos de primers auxilis. X    
449 Cursos de com saber actuar en cas de urgència mèdica esportiva. X    
450 Panells de com resoldre urgències sanitàries. X    
457 Canviar la ubicació dels concerts del Parc d’Europa.     X
460 Potenciar les relacions del territori.   X  
461 Fer una zona per gossos tancada al riu (espai separat). Proposta recollida per twitter. X    
473 Reclamar para Santa Coloma nuestro propio centro de PFI para niños con NEE. X    
474 Que en el Corre-tapa se dé la tapa con refresco para la gente que no bebe alcohol. X    
475 Que en el Corre-tapa se dé la tapa con refresco para la gente que no bebe alcohol. X    
477 Yo tambien me implico en el pim PAM. Propuesta nº 3. Esta muy bien hacernos creer a l@s ciudadan@s que con nuestras propuestas se cambiara Sta. Coloma y por ende el mundo, participando en el pim Pam pum que se confecciona en cada inicio de legislatura con nuestras propuestas. Yo cada vez soy mas ATEO, no creo !! Se habla de Transparencia, pero quien controla lo programado y no cumplido ..???? Dejo un par de ejemplos..Ver las fotos actuales del estado de la Torre Balldovina y su entorno ( da pena), por su dejadez desde hace mas de cinco años. Luego ver la maravillosa propuesta museística que se propuso. Otra caída de Pam es la Av. dels Banús. Se presenta una propuesta para finalizarla entre Roselles y Av. de la Generalitat. A dia de hoy, nadie sabe nada. De p,,pena. Continuara ...     X
481b Amb més mobilitat i més neteja.   X  
482 Més atenció al Barri de les Oliveres.     X
486 Introduir més busos elèctrics a la nostra ciutat. X    
494 Millorar els “Jardins” d’àmbit privat dels edificis.   X  
502 Millorar la ventilació de bar del centre cívic.   X  
506 Que els comerciants no ocupin gran part de les voreres.   X  
512 Millorar la qualitat de l’antena telefònica mòbil, al C/Segarra, Fabregat.   X  
513 Donar prioritat a les llistes d’espera i agilitzar el procés a l’Hospital Esperit Sant. X    
519 Fer millores amb la qualitat de vida dels majors.     X
520 Crear més zones d’oci a la ciutat. X    
521 Restaurar y reacondicionar la Torre Balldovina. X    
524 Un karting en Santa Coloma.     X
528 Incentivar al fet que la gent vagi al cinema, creant una sala en Sta. Coloma de Gramenet, ja que abans la gent de mitjana edat es reunien a la nostra ciutat com a punt de trobada. X    
528b Falten cinemes. X    
530 Falta una discoteca o un lloc de ball enfocat a persones de mitja edat, abans havia 4 o 5.     X
531 Falta un comerç de marca.      
532 Els joves noten a faltar oci.     X
533 Grups de generació vinil per a excursionistes.     X
536 Manca programació cinema d'estiu a l'aire lliure.     X
537 Falten ludoteques i esplais per a caps de setmana.     X
538 Falten festes de ‘guateque’. X    
541 Falten residències per a persones de la tercera edat. X    
542 Falten zones pícnic i barbacoa.   X  
554 Habilitar espais wifi lliures de quotes.      
556 Més espais de diversió familiars (futbolins, jocs de taula, etc). X    
565 Creació d'una platja en el llit del riu Besòs, amb espais per practicar voleibol platja, i més esports de platja. X    
569 Fer una tertúlia colomenc/a, amb la creació d'un espai en el qual a través d'unes propostes prou interessants, s'intervingui, es participi, i es pugui comentar tot tipus de temes, embolicat en una atmosfera de recolliment cervesera.   X  
571 Obrir les entitats culturals a les persones interessades(també als nois joves), durant els assaigs, per poder conèixer els secrets de l'activitat. X    
572 Crear lloc de reunió per als apassionats de la música vinil, per enyorar un bar amb aquestes característiques.     X
576 Proposar a les escoles, activitats per educar en la implicació de la ciutat. Intervencions per exemple en la plaça Baró. X    
578 Cinemes com els dels vuitanta. X    
579 Més oci nocturn. X    
581 Botigues de roba per a persones entre 50 anys i 65 anys, ja que les botigues són per a gent molt jove o gent molt més gran. X    
585 Més places de residències i de guarderies. X    
587 Propostes d'oci per a la gent de mitja edat. X    
591 Recuperar el projecte de portar el tramvia pel passeig del riu fins a la clínica mental. X    
595 Fer festes PPE-FASHION, en un local de STK amb música dels 80, sopar pica-pica, la música fins a les 02:00 h. X    
605 Carretera B-20. Cobrir la carretera B-20 fins a Torribera. X    
606 Carretera B-20. Cobrir el primer tram de la carretera B-20, del pont al parc Europa. X    
609 Recuperar el tramvia. Projecte passeig Salzareda, carrer Mossèn Jacint Verdaguer, pont vell de Santa Coloma fins a l’Avinguda Generalitat amb el tramvia fins a Torribera. X    
609b  Que amb aquest tramvia es pogués arribar a connectar amb el de Barcelona. X    
615 Parc de Can Zam. Es qüestiona quan s’acabarà i quan està previst fer-ho.     X
618 Eix Besòs. Necessitat de vincular el desenvolupament de la ciutat amb el seu entorn urbà i proper al Riu Besòs.   X  
621 Economia del coneixement. Torribera, llocs de treball de qualitat, amb impacte en el territori urbà i a la ciutat, afavorint la proximitat.   X  
621b Treballar conjuntament en l’estratègia de ciutat.     X
622 Formació Dual X    
623 Diversitat funcional     X
644 Regular els horaris de les obertures i tancaments de les barreres per accedir al riu.  Durant les hores que ara estan tancades, podrien obrir-se, advertint a la ciutadania que durant esmentades hores no hi ha vigilants. X    
646 Que es realitzin més activitats al riu. X    
673 Recuperar el servei de traducció a les escoles. X    
674 Garantir més recursos per a alumnes amb NEE. X    
691 Disponer de la posibilidad de ir a otros hospitales. X    
701 Todas son buenas pero con cautela.     X
703 Que s'encarregui l'ajuntament de la recollida d'aquests productes i crear un banc.   X  
704 Cal repensar l'activitat econòmica de la ciutat i l'oferta comercial.     X
708 Convivència, educació, drets dels ciutadans, dret al treball, esports.     X
709 Fer saber a la ciutadania quines són les accions concretes que es faran.   X  
713 Mejorar la calidad de los servicios sanitarios de la ciudad. URGENTEMENTE.Listas de espera de meses e incluso años para revisiones, esto es inaceptable.     X    
713b Un compromiso del ayuntamiento (expongo una idea utópica) con este caso que parece no solucionarse por muchas reuniones con consejeros de salud que existan sería la de indemnizar a los ciudadanos desatendidos o atendidos con un periodo de espera de más de X días y que sean libres de acudir a consultas y médicos privados que sean abonados por el ayuntamiento, po incumplimiento de la calidad del servicio y descuido de la salud de los habitantes. X    
718 Incrementar el nivell d'estudis a la ciutat, com per exemple, més centres universitaris (o facultats).     X    
719b  Apostar pel multilingüisme a les aules desde nivells pre-escolars (castellà, català, anglès) i afegir un altre idioma adicional a partir de la primària (alemany, francès, italià...).      X    
719c Que cap nen de primària tingui deures ( o menys d'una hora a la setmana -és a dir,entre 10/15 minuts al dia, cinc dies a la setmana) . A SECUNDÀRIA menys d'una hora i mitja a la setmana -uns 20 minuts al dia durant 5 dies-. A BATXILLERAT, no més de dos hores de deures a la setmana (és a dir, entre 25/30 minuts al dia).     X    
719d  Totalitat pública de l'Hospital Esperit Sant. Que aquest Hospital obri totes les seves plantes, sigui un hospital de referència i es baixi la seva dolenta percepció d'hospitaconcertat, lent, i improductiu. I no per el personal, sino per la FALTA de personal i perquè l'Hospital Esperit Sant treballa al 50% de les seves possibilitats.      X    
720 Un segumiento más proximo del cumplimento de las normas generales.   X  
722 Implicació de la policia que fins avui no fan molt perquè l'Ajuntament no els deixa.     X
759 Més bombers, més cura del Puig Castellar. X    
759b Regular l'entrada de bicis a Serra de Marina. X    
764 Pipícan en la ciudad.   X  
765 El espacio público no se puede ordenar ni accesibilizar si no hay un control del tráfico de vehículos firme. No es posible que pasen más de 30 minutos (e incluso horas) con vehículos en doble fila, en vados y molestando. Podría añadir muchas pruebas en fotografía en prácticamente cualquier rincón de la ciudad y es realmente molesto.     X
791 Incentivar el alquiler a precio asequible de aparcamiento de vehiculos. X    
796 Entendimiento entre todos los partidos, para llevarlo a cabo.     X
814 Per una ciutat més humanitzada.     X
829 Eradicar les polítiques que fan créixer els col·lectius que viuen d'ajudes i atrauen pobresa.     X
830 Millorar la qualitat del menjar dels menjadors escolars. X    
831 La bona eduació als infants i a la juventut.   X  
834 Crec que estan fent un bon treball.     X
840c Menos burocracia     X
841b Més activitats d'oci, potser una zona de discoteques perquè els joves no hagin de marxar sempre fora i també atraure als altres. X    
843 Creo, que si lo que se pregunta en el cuestionario,se lleva a cabo en un buen porcentaje (lo ideal sería todo) ya sería para darse por satisfecho.     X
844 Bon accés als aparcaments privats de la nova zona semipeatonal del mercat sagarra.    No s'ha tingut en compte l'opinió dels veïns amb pàrquings. Per accedir als pàrquins s'ha de conduir més amb la conseqüent contaminació, i molestant més els vianants de la zona semipeatonal. Bravo por la cabeza pensante!     X
845 Treure el mercadillo del dilluns del mercat segarra!     X
846e  5. Escola Integradora. Consensuar amb la xarxa d'escoles públiques i concertades un sistema de distribució equilibrada i diversa de l'alumnat i mesures per modificar situacions de segregació i impulsar escoles realment integradores. X    
846g 7. Acompanyament diari a infants i adolescents en risc. CENTRES OBERTS.    Conveniar, progressivament, la totalitat de les places que s'ofereixen actualment a la ciutat i incrementar-les per atendre tots els infants i adolescents en risc, que ho necessiten.   X  
847 Des del Casal dels Infants us hem adjuntat en la part de comentari final un resum de les nostres propostes per millorar la realitat dels infants i joves en risc a la ciutat des de l'Ajuntament. Gràcies per obrir la participació!     X
848 Dar una respuesta de solución para aquellas personas que por no tener una vivienda no pueden empadronarse y ello conlleva dificultad a la hora de escolarizar a los niños. X    
849 Regular el empadronamiento a imigrantes con menores a su cargo.  Hacer un llamamiento más intenso a la multiculturalidad social y religiosa.     X
851b Los balcones no pueden ser cuartos trasteros (ropa tendida, bicicletas, armarios ,antenas parabólicas, etc…)     X
854 Accés pàrquings privats zona Segarra. L'actual no és eficient,  molta volta per accedir al pàrquing molestant les persones vianants per la zona.         X
854b No fer calçotades en plena ciutat. Aquí lo pasó el debut de la lavandería?????? I la casa plena d'olor!!!!     X
855 Fuera el mercadillo del mercado segarra!!!!     X
858 A Can Franquesa, que és el barri més oblidat de tota Santa Coloma de Gramenet, només ens recordem d'ell per a la foto de la propaganda electoral de la senyora Alcaldessa de l'any passat…     X
859 A Can Franquesa, que és el barri més oblidat de tota Santa Coloma de Gramenet, només ens recordem d'ell per a la foto de la propaganda electoral de la senyora Alcaldessa de l'any passat…     X
861 Es bueno y además Ilusionante,la iniciativa del Ajuntament para hacer partícipes a los ciudadanos de los proyectos  de mejora de la ciudad,no hay nada como vivir en una ciudad cívica y acogedora.     X
865b Bonificaciones en el impuesto de circulación para vehículos poco contaminantes.     X
866 Prohibir aparcar les autocaravanes dins de la ciutat. X    
872 Millorar la difusió de la normativa vigent en mobilitat i aplicar el règim sancionador que recull la normativa.     X
873 Intervenir davant la indisciplina dels camions que  aparquen als voltats de l’accés al pàrquing públic de la plaça de la vila.     X
882 Incentivar aquelles empreses que bonifiquin el transport públic cap els seus treballadors.     X
889 La planificació urbana ha de promoure un urbanisme compacte, dens i amb mescla d’usos.     X
890 Cal frenar els creixements dispersos de la ciutat amb baixa densitat i amb elevada especialització dels usos del sòl.     X
898 Cal impulsar un gran pacte ciutadà per millorar la convivència a la via pública entre tots els seus usuaris/àries, amb l’objectiu de reduir a zero el numero de víctimes d’accidents de trànsit.     X
909 Regular el  nombre de guals al carrer Milà i Fontanals entre els carrers d’Irlanda i Beethoven i aplicar la legislació vigent.      
915 Reforzar el tema de ocio.     X
922 Aprofitar els espais, els equipaments i els recursos dins d’aquesta associació i crear espais de cultura al carrer.     X
939 Reorganitzar la façana de l'ajuntament.     X
944 Multar edificis que no respectin la normativa de parabòliques i paradetes. X    
956 En el carrer Espriu hi ha molts cotxes que aparquen a sobre de la vorera.     X
957 En el carrer Espriu s’haurien de canviar els contenidors i posar-los subterranis com per exemple en l’avinguda Generalitat.     X
960 Millorar el Parc del Molinet.     X
969 Holi Party X    
971 Pista de gel a la ciutat en hivern. X    
973 Posar més botigues de roba (centre comercial). X    
975 Més discoteques de tarda (+14). X    
978 Horts en els instituts. X    
980 Fonts d’aigua que funcionin.     X
982 Més neteja als rius.     X
984 Menor durada en els semàfors.     X
987 Arreglar les fonts per a que funcionin.     X
990 Més mediació en els conflictes.     X
999 Dotar de rampes i ascensors  els centres educatius. X    
1000 Al Ramon Berenguer haurien de posar un bus gratuït per accedir-hi.     X
1001 Millorar  els ascensors perquè arribi a totes les plantes.     X
1002 Revisar els accessos. -Més autobusos per arribar als centres més alts de la ciutat.     X
1010 Visibilitat del psicòleg.      
1011 Coneixements mèdics.      
1012 Activitats esportives (torneigs, carreres, etc.).      
1013 Bones instal·lacions.     X
1014 Més coneixements dels clubs. X    
1015 Torneigs de professorat i alumnat. X    
1017 Reforçar el servei de bombers. X    
1021 Fonts d'aigua en el riu Besòs. X    
1022 Més cobertura tant econòmica com de nivell de premsa dels esports minoritaris. X    
1024 Cursa + Holi Festival (Holi Run). X    
1025 Desenvolupar el potencial de cada persona des de petita.     X
1026 Produir més motivació per part dels professors. X    
1027 Fomentar nous mètodes d’aprenentatge de la llengua anglesa perquè aquesta millori. X    
1029 Oferir més varietat de cicles formatius. X    
1033 Equiparar els barris i no hagi tanta diferència entre ells. Ex: Barri Fondo-Barri Centre.     X
1037 Fer més controls als bars, ja que no respecten els horaris d’obertura. Ex: Barri Fondo.     X
1041 Banys dels bars que donant una petita aportació, que no sigui una consumisió amb conveni de l’ajuntament es pugui utilitzar.   X  
1042 Utilitzar el civisme com asignatura a l’escola. X    
1047 Fer més difusió de la importància del català i que la gent que arriba a Santa Coloma, valorin la llengua. X    
1049 Posar a la seva disposició els sindicats.   X  
1057 Incentivar les manifestacions ciutadanes a la nostra ciutat en denuncia de la situació.   X  
1064 Més acció i més implicació. Mobilitzar-nos i buscar noves formes de participació (manifestacions, trobades, etc.)     X
1065 Les entitats han de ser la veu crítica de la ciutat i els motor de canvi, sobretot les entitats que treballen amb infància i joventut.     X
1068 La pedagogia de la pau ha de néixer de les pròpies entitats, que han de ser les encarregades de sensibilitzar.     X
1072 Treballar per construir persones activistes.     X
1074 Acostar-nos a les minories per tal d’eliminar els sentiments de rebuig.   X  
1077 Incidir en la sensibilització de tota la ciutadania.     X
1083 Denúncia política de la situació actual, informar-nos de les campanyes en lluita d’aquesta.     X
1084 Parlar de tots els conflictes (Palestina, Síria i tots els conflictes internacionals, no només els que creen una amenaça.)     X
1087 Sensibilitzar més a la població i normalitzar aquest “nou” model social i solidari.     X
1088 Incentivar el microcrèdit. X    
1089 Que les entitats col·laborin entre elles. X    
1094 Conscienciar als ciutadans i ciutadanes, ja que es imprescindible pel canvi.     X
1097 Que la administració tingui una visió estratègica.     X
1100 Que se organice una jornada de limpieza ciudadana en la Serrelada de Marina, con vecinos voluntarios para trabajos de limpieza y desbroce anti-incendios.     X
1103 Por favor, necesitamos más sillas y colgadores para la ropa en las salas de baile de la gente mayor.     X
1113 Canviar la percepció del barri de Santa Rosa com un barri perillós i insegur, que es relaciona amb conflictes i robatoris.   X  
1131 Mantenir el sentiment d’identitat de la ciutat així com les relacions i les xarxes veïnals.     X
1132 Millorar l’accessibilitat de les estacions de metro, com la de Singuerlín. X    
1166 Dinamitzar al Parc dels Pins mitjançant la programació d’esdeveniments que puguin ser multitudinaris com festes, concerts, o altres activitats a l’aire lliure, ja que actualment està infrautilitzat i l’espai té una percepció molt negativa per part de la ciutadania, que l’utilitza poc i el considera insegur.      
1171 Hi ha un monument a la plaça Catalunya d’una artista, però no es sap que representa, ni qui és l’autora. Posar-li una placa amb identificació i explicació.     X
1173 Delimitar àrees amb activitats diverses configurar l’espai amb desnivells, diferents alçades, textures i colors i crear zones recollides. Com ex; la plaça Abat Escarré, és perfecte, dividida en dos espais a travès dels diferents paviments (tous i durs) i desnivells.     X
1180 Señora alcaldesa su gestión es tan "perfecta" que me averguenza decir que vivo en Santa Coloma.     X
1205 Els treballs.   X  
1208 Politiques de seguretat.  Crear departamento policial de seguimiento sobre la immigranción. X    
1211 Restaurant vegetarià. Molts bars, sense menjars sans. X    
1228 Preguntar al IES de les Vinyes la cantitat de aprovats en les POT, ja que tenen un 100% menys d'aprobats de l'entorn.   X  
1230 Transport, tram a Santa Coloma. Rapidessa en la posada en marxa.   X  
1232 No fer les coses a mitges.     X
1240 Molt important tenir un hospital municipal dins del casc urbà, i un no a l'Esperit Sant per les molesties del desplaçament, està molt lluny per a les persones majors i families. X    
1243b Excesius animals domestics a Santa Coloma, fer concienciació. Controlar la població animal.     X
1247b Millorar els espais pels gats abandonants/colònies i trencar a aquest centre, on no els ajuden, tot el contrari.   X  
1253 Més instituts. Més educació de la gent, X    
1256c Escoltar i tirar endavant reivindicacions d'entitats com la de la plataforma Serra de Marina.   X  
1257 Hi ha poca llum al barri.   X  
1258b Que tots els diners que es guanyin amb les aigües termals siguin destinats a millorar Santa Coloma.   X  
1260 Deixar de gastar diners en aquestos papers i destinar-los en les coses que proposen.     X
1272 Més ajudes a sanitat. Associació alcoholics rehabilitació. X    
1277d Canviar la barana de formigó del passeig del Riu per una en la que es vegi la gespa desde el passeig. X    
1287c Millorar el Riu Besòs (horaris i vigilància).   X  
1307 Educació dels infants és fonamental.     X
1313 Parking gratis per a universitaris. X    
1317 L'ambient que hi ha al barri de Singuerlin al vespre.     X
1319 Lo qué se haga. Hacerlo bien, no a medias.     X
1320 Seguimiento.   X  
1322 Cursos per estrangers.   X  
1324 Integración de inmigración.     X
1328 A l'apartat cultural i retornar a la ciutat les sales de cinema per no haver d'anar a altres llocs. X    
1329 Promoure l'erradicació de qualsevol tipus de discriminació.   X  
1330 Per una Santa Coloma més solidària i una ciutat de refugi, per la gent que ho necesita.   X  
1332 Más ayudas a sanidad. Asociación alcoholicos rehabilitados. X    
1334 Més inversió a la sanitat. X    
1334b Més inversió als col·legis públics. X    
1336 Estaria bé que obrin negocis tipus cafeteries amb zona de jocs o restaurants. X    
1338 La Santa Coloma dels nens i nenes passa per la cohesió social a través de la cultura i l'esport     X
1342 Evitar que hi hagi una concentració d'un tipus d'establiment (forns, bars…) i estudiar quins comerços falten.   X  
1343 Afavorir i donar suport a entitats sense ànim de lucre que també aposten per aquests objectius.   X  
1346 Fomentar primer totes les accions educadores o de convenciment per a qualsevol gestió.   X  
1348 Alguns punts són molt genèrics i algunes accions no queden explicades clarament. S'ha de millorar aquests aspectes.     X
1350 Alguns punts són molt genèrics i algunes accions no queden explicades clarament. S'ha de millorar aquests aspectes.     X
1351 No sé què és LGTBI però com tracta la llibertat i el social és molt important.   X  
1353 La gent sense sostre què?   X  
1354 Potenciar la coordinació interdepartamental.   X  
1355 Todas las comunidades ciudadanas iguales, no guetos.     X
1357 Entenc que tot el que sigui millorar la convivència està bé, espero que aquests questionaris serveixin per alguna cosa.     X
1358 Vigilar i controlar una mica més els instituts a nivell professorat. X    
1359 Més agents socials.     X
1361 Sentir als joves i millorar el tema de la universitat. X    
1362 Incloure els presos de Sta. Coloma en el futur de la ciutat. X    
1372 Fer un reglament municipal per fer possible que Santa Coloma sigui un referent cultural en l'AMB.   X  
1374 Santa Coloma Comercial.     X
1375 Polítiques de la Santa Coloma comercial.     X
1377 S'han produït millores en els carrers de Santa Coloma però ni punt de comparació entre els del Barri del Fondo i els produïts a Av. Generalitat. Estem marginats i tot el que se'ns fa són nyaps. Som el cul de Santa Coloma tot a base de nyaps i mala planificació Tota la gent immigrant que hi ha en aquesta zona sembla que interessi  tenir-la aquí concentrada.     X
1382 Contabilizar las minorias y mayorias para llegar a cabo los proyectos, teniendo en cuenta el número de personas y areeas.     X
1386 Buscar soluciones sillas del baile.   X  
1387 Más actos culturales. Más recursos.     X
1388 Vivienda digna para todos.     X
1389 Respuestas reales. Compromiso real dentro de la dificultad hacer lo posible para todos.     X
1390 Casal Ramblas se queda pequeño. X    
1392 Buscar soluciones sillas del baile.   X  
1393 Buscar soluciones sillas del baile. Dejar de dar agua gratis.   X  
1409 Millorar les llistes d'espera dels CAP. X    
1410 Regulación comercio imigrantes.   X  
1414 Qualitat educativa i sanitaria básics per fer crèixer i millorar la ciutat. X    
1415 Control sobre las cuestiones de terrorismo.     X
1418 Donar més ajudes econòmiques als instituts per millorar les aules i que la ràtio no estigui tant elevada a les aules. X    
1420 Revisión de las necesidades de las personas dependientes.   X  
1422 Promoure a les empreses amb la disminució de contaminació, l'integració tant de joves com de persones a punt de jubilar-se.   X  
1426 Medidas para erradicar el fumador pasivo que tantas muertes causan, por favor.     X
1427 Implicació de tota la junta de govern.     X
1435 Ampliació i millora de l'oferta educativa. X    
1437 Tema cultura, molt important.     X
1440 Lluitar contra la violència a les llars i lluitar per una bona educació i sanitat.   X  
1441 Més ajudes escolars.   X  
1442 Més facultats de medicina. X    
1453 Biblioteques. X    
1463 Recursos sanitaris. X    
1464 No als desnonaments.     X
1465 Residències per la gent gran. X    
1466 Més residències i més control . X    
1469 Metges més competents i menys temps d'espera entre visites i proves. X    
1473 Treballar la sobirania alimentària.     X
1479 Una escola de secundària per projectes ( com l'escola riera alta de primària) X    
1485 Més promoció i oferta dels Cicles Formatius en els Instituts Públics i més polítiques i recursos envers la violència de la dona cap a l''home. X    
1486 Més ajudes a sanitat. Associació d'alcoholisme rehabilitats. X    
1499 Solució a la situació d'en Víctor Moreno Díaz.     X
1502 C. San Luís.   X  
1520 S'hauria de vigilar en quins materials es fan les obres. Millorar la qualitat.   X  
1523 Sí, protecció animal.     X
1523b Que Rajoy no estigui al govern.     X
1527 Donar resposta a demandes de grups consolidats, com la de Can Zam que espera resposta des de fa 40 anys.     X
1530b  Felicito a la nostra alcaldessa perquè s'implica molt amb el poble i és una persona molt senzilla i sempre atén els ciutadans.     X
1532 M'agradaria rebre la informació però no tinc adreça electrònica, n'hi ha molts que no tenim res electrònic i no per això se'ns ha de deixar de banda.     X
1538 Millorar accessos tecnològics a la ciutadania, impostos pagats per internet.     X
1540 "Quien mucho abarca poco aprieta".     X
1545 Càrrecs no permanents dels regidors. X    
1547 Fer un anàlisi del cens de població per fomentar una convivència intergeneracional i multiculltural.   X  
1552 Habilitar espais d'oci urbà, així com espais per la interacció de veïns. Facilitar un espai i un calendari perquè es puguin comunicar les propostes comunes.   X  
1553 Més ajudes a centres de salut. Associació d'alcohòlics rehabilitats. X    
1557 Impulsar una ciutat de la cultura i esport per afavorir la cohesió entre els joves. Important: Molta gent coneix Sta.Coloma per l'oferta gastronòmica i fins i tot ve a la nostra ciutat per menjar tapes, restaurants en general, pizzeries… S'hauria de fer promoció, ja que d'això sí que podem oferir a altres ciutadans d'altres poblacions veïnes. Podem oferir una bona qualitat i preu, i moure altres sectors.     X
1562 Deixar el parc fluvial del Besòs obert més temps i posar activitats com gimnàs a l'aire lliure o parc infantil. X    
1563 Aquest estudi podria haver-se fet en un full amb les quatre preguntes bàsiques. Els diners gastats en aquest procés podrien haver estat invertits en altres funcions, equipaments, aliments…   X  
1569 Ampliar l'horaris dels centres a caps de setmana.     X