Demanar el cànon social de l'aigüa

 

Què és?

La Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, crea un nou tipus de gravamen, l’anomenat cànon social, que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor del cànon de l’aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

En l’habitatge habitual es manté la tarifa del primer tram del cànon de l’aigua al preu de l’any 2010.

S’aplicarà amb caràcter general a les factures que no superin el primer tram del cànon de l’aigua: 18 m3 bimestrals o 27 m3 trimestrals. Aquest límit variarà segons el nombre de persones si l’abonat ja disposa d’ampliació de trams del cànon de l’aigua.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona titular d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) i que es trobin en les situacions següents:

Persones amb una edat mínima de 60 anys i que percebin una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.

Persones que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.

Com s’ha de demanar?

És necessari omplir el formulari que apareix a la página web de l’Agència Catalan de l’Aigüa (pots accedir clicant aquí)

Una vegada omplert el formulari i recollida la documentació necessària s’ha de fer arribar a:

Serveis Centrals d’Aigües de Barcelona
Carrer Provença, 204
08036 Barcelona.

Mes informació:

Tota la informació relacionada amb aquest ajut la podràs trobar a la web de l’ACA o clicant aquí.

Fons de solidaritat per al consum d'aigua de les famílies en risc d'exclusió

Què és?

El conveni signat entre l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Fons de Solidaritat de la Fundació Agbar permet ajudar al pagament del consum d'aigua de les famílies que estan en risc d'exclusió social. El fons es va crear el 2012 i es gestiona en coordinació amb els serveis socials dels municipis de l'Àrea Metropolitana proveïts per Aigües de Barcelona i Sorea.

Qui ho pot demanar?

Les persones que resideixin a Santa Coloma de Gramenet.

Com es pot fer?

L’Adhesió a aquest Fons s’ha de tramitar a través dels Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS) a proposta dels Serveis Socials municipals.

Més informació:

Telèfon d’Atenció a les Famílies: 93 462 40 77

Web Aigües de Barcelona: www.aiguesdebarcelona.cat

Telèfon Atenció al Client d'Aigües de Barcelona: 900 710 710

Prestacions econòmiques d'especial urgència relacionades amb l'habitatge

Què es?

Les prestacions econòmiques d’urgència social relacionades amb l’habitatge que es financen amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament tenen per finalitat garantir el manteniment dels subministraments bàsics relacionats amb l'habitatge (aigüa, llum i gas). 

Els professionals dels equips basics d’atenció social valoren cada situació i fan, si s’escau, la proposta de la prestació econòmica puntual d’urgència relacionada amb l’habitatge.

En què consiteixen?

En el cas dels subministraments, les persones amb deutes han d'anar, en primera instància, a l'oficina de l'empresa amb la que tinguin contractat el servei (Aigües de Barcelona, Endesa, Gas natural, o d'altres), per tal de plantejar un refinançament del seu deute o negociar les condicions de pagament. 

Una vegada feta aquesta consulta, i en el cas de no arribar a acord, les persones afectades poden demanar hora amb els Serveis Socials Municipals. Els professionals faran una valoració del seu cas i podran abonar la totalitat o part del deute.

Qui ho pot demanar?

Les persones que resideixin a Santa Coloma de Gramenet des de fa més de sis mesos que hagin rebut l'avís de tall de subministrament.

Com es pot fer?

Presencialment

Als EBAS prèvia demanda d’hora de visita.

Més informació:

Telèfon d’Atenció a les famílies: 93.462.40.77

Informació d'interés

Telèfon d'Atenció a les Famílies

93 462 40 77

Aigües de Barcelona

Telèfon d'Atenció al Client: 900 710 710
Web: www.aiguesdebarcelona.cat