Tràmit d'autorització administrativa per a realitzar obres d'adaptació dels elements i serveis comuns

Què és?

Documentació per a procedir al tràmit d’autorització necessària per a realitzar obres d’adaptació dels elements i serveis comuns en una comunitat de propietaris quan no es disposa de l’autorització de la majoria de la quota de participació dels propietaris.

Qui pot accedir?

Ser el propietari de l’habitatge o ser persona amb discapacitat

1. Sol·licitud adreçada al secretari del Consell per a la promoció de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques (BBAA)

2. Còpia del certificat de la qualificació de discapacitat, amb el barem de mobilitat informat.

3. Escrit del representat de la comunitat de copropietaris o còpia de l’acta de la reunió de veïns en la que s’ha tractat el tema o document individualitzat dels propietaris on s’indiqui clarament la seva acceptació o oposició a la realització de les obres en qüestió, sempre que quedi ben expressat el nombre total de propietaris i el sentit del seu vot, per tal de contestar clarament la proporció global a efectes de denegació.

4. Descripció detallada i valorada de les obres d’adaptació que cal fer.

5. Dictamen tècnic realitzat per un tècnic, gabinet tècnic o empresa autoritzada, que estableixi raonadament que la situació actual d’accessos no són practicables o accessibles per al sol·licitant.

On dirigir-se?

Per a més informació adreceu-vos al Consell d’Accessibilitat.
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de CatalunyaConsell per a la Promoció de l'Accessibiltiat i Supressió de Barreres Arquitectòniques.
Plaça Pau Vila, 1

93 483 10 00
08003 Barcelona

Ajudes econòmiques per a l'adaptació d'habitatges per a persones amb discapacitat. Ajudes de la Generalitat

Què és?

Ajudes a fons perdut per l’adaptació o accessibilitat de l’habitatge habitual de la persona amb discapacitat i mobilitat reduïda per tal de fer-lo accessible i funcional i facilitar la seva autonomia.

Es contempla l’adquisició i la instal·lació de plataformes elevadores especials per a persones amb mobilitat reduïda.

Qui hi pot accedir?

Persones que:

  • Tinguin  el certificat de reconeixement de la discapacitat, grau igual o superior al 33%  i que superin el barem de mobilitat reduïda.
  • Resideixin legalment a Catalunya.
  • No es beneficiïn d’ajudes per la mateixa finalitat..
  • Els ingressos anuals nets de la unitat familiar dividits pel nombre dels seus membres no superin 4 vegades el IPREM de l’any anterior de la convocatòria, ponderat pel nombre de membres
  • Totes les actuacions han d’acomplir els aspectes recollits en matèria de supressió de barreres arquitectòniques (BBAA) a les ordenances metropolitanes de l’edificació i la legislació vigent.

On dirigir-se?

A les Oficines de Benestar Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya a Santa Coloma de Gramenet.

Normativa:

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques,i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.

Llei 15/1995, del 30 de maig, sobre límits del domini sobre immobles per eliminar barreres arquitectòniques per a les persones amb discapacitat (BOE núm. 129, del 31.05.95) .

Llei 8/1999, de 6 d’abril, de reforma de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de propietat horitzontal, art. 13 (BOE núm. 84 del 8 d’abril de 1999).

ORDRE BEF/33/2003, de 10 de gener, per la qual s’obre la convocatòria i s’aproven les bases per a la concessió d’ajuts a persones naturals per a programes del Departament de Benestar i Família en matèria de serveis socials. (DOGC núm. 3812, de 31/10/2003).

ORDRE BEF/184/05 DOG. Núm. 4377 del 04/05/2005)

Informació addicional:

El centre d’autonomia personal SIRIUS del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat pot fer un assessorament tècnic gratuït.

SIRIUS
Calabria, 147
08015 Barcelona
Tel. 93 483 84 18
icass_sirius.benestar@gencat.net

Les ajudes surten publicades anualment.

Informació d'interés

Telèfon d'Atenció a les Famílies

93 462 40 77

Departament d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat

Passeig d'en Llorenç Serra, 50 local 1
Telèfon: 93 462 40 88
Fax: 93 385 40 15

Oficina de Benestar i Família a Santa Coloma (centre)

Avinguda Generalitat, 57
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 30 33
www.gencat.es
obs_santacoloma.benestar@gencat.net

Oficina de Benestar i Família a Santa Coloma (Singuerlín)

C/ Singuerlín, 51
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 07 11
www.gencat.es
obs_singuerlin.benestar@gencat.net

SIRUS

08015 BarcelonaTel. 93 483 84 18icass_sirius.benestar@gencat.net

 

Servei d'arranjaments

Foto d'un bany arranjat

Què és?

És un programa de reformes en domicilis particulars dirigit a persones en situació de dependència, manca de mobilitat o amb necessitats específiques d'adaptabilitat del seu habitatge.

L’objectiu del programa és millorar les condicions de vida de les persones beneficiàries dins de la seva llar, fent arranjaments en matèries de seguretat, higiene i accessibilitat.

Qui ho pot demanar?

Persones empadronades al municipi de Sta. Coloma de Gramenet.

Com es pot demanar?

A l’Oficina d’Atenció a la Dependència i vulnerabilitat en adults i en les ABS de referència.