A Santa Coloma es poden demanar ajuts per pagar l’impost sobre béns immobles (IBI) per a tres col·lectius de propietaris de l’habitatge on viuen:

  • Persones titulars del títol de família monoparental
  • Persones en situació legal de desocupació
  • Persones més grans de 65 anys que viuen soles amb un determinat llindar d’ingressos (el termini comença el 8 d'abril i acaba el 24 de maig)

Més informació sobre les bases al 934624040 (OIAC) o al 924624000 (Gestió tributaria) i a gestiotributaria@gramenet.cat.

 

IBI - Subvenció de 100 € a titulars del títol de família monoparental

Podeu accedir a la fitxa d’informació així com als documents que cal omplir clicant aquí

 

IBI - Subvenció per a persones en situació legal de desocupació que acompleixin determinats requisits

Podeu accedir a la fitxa d’informació així com als documents que cal omplir clicant aquí

 

IBI - Subvenció de 100 € per a persones més grans de 65 anys que viuen soles

Podeu accedir a la fitxa d’informació així com als documents que cal omplir clicant aquí