Servei d'Orientació Jurídica

Què és?

Aquest servei és fruit del conveni establert entre el Departament de Justícia de la Generalitat, la Diputació i el Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb la  col·laboració dels ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet i Badalona.

Es tracta d’un servei gratuït dirigit a les persones que son ateses pels serveis socials municipals i que dóna assessorament en temes jurídics de caràcter general, especialment en impagaments d’habitatge, de subministraments i endeutaments, desnonaments i família.

Com utilitzar-ho

Els ciutadans i les ciutadanes que son atesos pel Servei d’Atenció a la Infància i les Famílies (Oficines d’Atenció a les Famílies – ODAF), o  pel departament d’Atenció a la Dependència i a la Vulnerabilitat en Adults, podran fer ús d’aquest servei, mitjançant la corresponent derivació dels equips de serveis socials bàsics. En el SOJ es procedirà, en cas de necessitat, a l’inici de l’expedient per al reconeixement de justícia gratuïta i nomenament d’advocat d’ofici.

L’assessorament en matèria de dret laboral, seguretat social i les consultes relacionades amb estrangeria no es contempla al servei.

Qui ho pot demanar?

Les persones que resideixin a Santa Coloma de Gramenet.

Com es pot fer?

Les derivacions als SOJ s'han de fer als  Equips Bàsics d'Atenció Social.

Més informació

Telèfon d’Atenció a les Famílies: 93 462 40 77

Servei d'orientació i mediació per l'habitatge

Què és?

Les necessitats relacionades amb l’habitatge sovint tenen relació amb la dificultat en la interpretació dels diferents documents legals que regulen l’accés a l’habitatge: escriptures de compravenda, escriptures de préstecs hipotecaris, contractes de diferent natura...

Mitjançant l’Oficina Antidesnonaments, que compta amb la participació de l’Oficina Local d’Habitatge i Càritas, es facilita a les persones el servei de mediació i s’articulen les mesures per garantir el manteniment de l’habitatge en les millors condicions possibles, adients a la situació de la família.

Qui ho pot demanar?

Les persones que resideixin a Santa Coloma de Gramenet.

Com es pot fer?

Directament a l’Oficina Antidesnonaments, mitjançant l’Oficina Local d’Habitatge o derivats des de les Oficines d’atenció a les Famílies.

Més informació

Telèfon d’Atenció a les Famílies: 93 462 40 77

Què fer en cas de desnonament

A continuació s’exposen els serveis als que s’han adreçar les persones o famílies que es troben amb risc d’impagament de la seva quota d’hipoteca o lloguer, en funció de les següents situacions:

Han d’anar als Serveis Socials Municipals (ODAF’S):

  1. Aquelles famílies o persones que es troben al corrent de pagament de la seva hipoteca o lloguer i que preveuen alguna situació d’impagament futura a conseqüència d’una baixada substancial dels seus ingressos.
  2. Aquelles famílies o persones que hagin deixat recentment de pagar el préstec hipotecari o la mensualitat/s del lloguer amb un deute inferior o igual a 2.500€.

Han d’anar a l’Oficina Municipal Antidesnonaments (Gramepark):

  1. Persones i famílies amb data de llançament per part dels jutjats (hipoteca o lloguer).
  2. Persones que hagin rebut la demanda judicial per al desallotjament (hipoteca o lloguer).
  3. Persones que hagin o estiguin negociant una dació en pagament amb l’entitat financera, amb o sense deute hipotecari, i no hi hagi acord final. 

Per a qualsevol dels casos, les persones interessades poden dirigir-se també a la PAVH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Santa Coloma de Gramenet)

SIDH - Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge

Què és?

És un servei per atendre a persones que tenen deutes d'habitatge i dificultats econòmiques que s'oferirà a l'Oficina Local d'Habitatge (Avinguda Generalitat, 112). L'objectiu és proporcionar assessorament i intermediació amb les entitats financeres. S'adreça a les persones que no poden fer front al pagament de la hipoteca o que preveuen que no ho podran fer.

Com funciona

S'ofereix informació, assessorament i intermediació amb les entitats financeres pel manteniment de l'habitatge per part de la persona propietària i el seu nucli familiar. S'hi pot accedir a través dels Serveis Socials Municipals i les Oficines Locals de Consum. En el cas de Santa Coloma, el s'ofereix des de l'Oficina Local d'Habitatge

Els avantatges per al ciutadà són la proximitat (trobarà el servei al territori),l'assessorament personalitzat i el procés integrat (informació, mediació, solució).

Horari d'atenció

El Servei d'Intermediació (SIDH) s'oferirà a l'Oficina Local d'Habitatge un dia a la setmana -tots els dimecres-, de 10 a 14 hores, mitjançant l'atenció especialitzada dels advocats i advocades del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Cal trucar per demanar cita prèvia.

Informació d'interés

Telèfon d'Atenció a les Famílies

93 462 40 77

 Oficina Local d'Habitatge

Avinguda de la Generalitat, 112 
08923 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 47 45 
www.gramepark.cat
informacio@gramepark.cat

SIDH - Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge

Avinguda de la Generalitat, 112.
08923 Santa Coloma de Gramenet
Tel.: 93 392 47 45
http://www.diba.cat/web/benestar/sidh
sacsantacoloma@diba.cat


Plataforma d'Afectats per la Hipoteca

Ateneu Popular Julia Romera
Carrer Sant Ramón, 51
http://pahv-gramenet.blogspot.com.es