OMIC - Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Serveis que ofereix

  • Assessorament personal i gratuït als ciutadans i ciutadanes sobre l’exercici dels seus drets i deures com a consumidors i usuaris de productes o serveis, mitjançant visita concertada amb tècnics i advocats especialitzats en consum. Per concertar hora, cal trucar a l’OIAC. També es por fer per correu electrònic.
  • Recepció i trasllat de queixes, denúncies o reclamacions dels consumidors  i usuaris vers les empreses o establiments comercials.
  • Mediació en conflictes de consum entre els consumidors i usuaris i els establiments comercials.
  • Educació de la ciutadania en matèria de consum:
  • Realitzem xerrades, col·loquis i tallers adreçats a col·lectius particulars de nens, joves, adults o gent gran, sobre temes de consum que els afectin especialment.
  • Organitzem tallers de consum pels estudiants dels cicles mitjà i superior de primària sobre temes d’interès pels joves.
  • Preparem jornades adreçades a tota la població en general per a informar d’aspectes rellevants i novetats en l’àmbit del consum.
  • Editem i distribuim opuscles informatius sobre temes de consum.
  • Donem divulgació a notícies de consum d’interès general.
  • Sensibilització del sector empresarial i comercial vers els drets dels consumidors i usuaris a través de xerrades, col·loquis, sessions informatives i difusió de notícies en diferents canals sectorials.

Servei d'Orientació Jurídica

Què és?

Aquest servei és fruit del conveni establert entre el Departament de Justícia de la Generalitat, la Diputació i el Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb la  col·laboració dels ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet i Badalona.

Es tracta d’un servei gratuït dirigit a les persones que son ateses pels serveis socials municipals i que dóna assessorament en temes jurídics de caràcter general, especialment en impagaments d’habitatge, de subministraments i endeutaments, desnonaments i família.

Com utilitzar-ho

Els ciutadans i les ciutadanes que son atesos pel Servei d’Atenció a la Infància i les Famílies (Oficines d’Atenció a les Famílies – ODAF), o  pel departament d’Atenció a la Dependència i a la Vulnerabilitat en Adults, podran fer ús d’aquest servei, mitjançant la corresponent derivació dels equips de serveis socials bàsics. En el SOJ es procedirà, en cas de necessitat, a l’inici de l’expedient per al reconeixement de justícia gratuïta i nomenament d’advocat d’ofici.

L’assessorament en matèria de dret laboral, seguretat social i les consultes relacionades amb estrangeria no es contempla al servei.

Servei d'orientació i mediació per l'habitatge

Què és?

Les necessitats relacionades amb l’habitatge sovint tenen relació amb la dificultat en la interpretació dels diferents documents legals que regulen l’accés a l’habitatge: escriptures de compravenda, escriptures de préstecs hipotecaris, contractes de diferent natura...

Mitjançant l’Oficina Antidesnonaments, que compta amb la participació de l’Oficina Local d’Habitatge i Càritas, es facilita a les persones el servei de mediació i s’articulen les mesures per garantir el manteniment de l’habitatge en les millors condicions possibles, adients a la situació de la família.

Qui ho pot demanar?

Les persones que resideixin a Santa Coloma de Gramenet.

Com es pot fer?

Directament a l’Oficina Antidesnonaments, mitjançant l’Oficina Local d’Habitatge o derivats des dels Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS)

Més informació

Telèfon d’Atenció a les Famílies: 93 462 40 77

SIDH - Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge

Què és?

És un servei per atendre a persones que tenen deutes d'habitatge i dificultats econòmiques que s'oferirà a l'Oficina Local d'Habitatge (Avinguda Generalitat, 112). L'objectiu és proporcionar assessorament i intermediació amb les entitats financeres. S'adreça a les persones que no poden fer front al pagament de la hipoteca o que preveuen que no ho podran fer.

Com funciona

S'ofereix informació, assessorament i intermediació amb les entitats financeres pel manteniment de l'habitatge per part de la persona propietària i el seu nucli familiar. S'hi pot accedir a través dels Serveis Socials Municipals i les Oficines Locals de Consum. En el cas de Santa Coloma, el s'ofereix des de l'Oficina Local d'Habitatge

Els avantatges per al ciutadà són la proximitat (trobarà el servei al territori),l'assessorament personalitzat i el procés integrat (informació, mediació, solució).

Horari d'atenció

El Servei d'Intermediació (SIDH) s'oferirà a l'Oficina Local d'Habitatge un dia a la setmana -tots els dimecres-, de 10 a 14 hores, mitjançant l'atenció especialitzada dels advocats i advocades del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Cal trucar per demanar cita prèvia.

Informació d'interés

Telèfon d'Atenció a les Famílies

93 462 40 77

Oficina Local d'Habitatge

Avinguda de la Generalitat, 112 
08923 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 47 45 
www.gramepark.cat
informacio@gramepark.cat

SIDH - Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge

Avinguda de la Generalitat, 112.
08923 Santa Coloma de Gramenet
Tel.: 93 392 47 45
http://www.diba.cat/web/benestar/sidh
sacsantacoloma@diba.cat


Plataforma d'Afectats per la Hipoteca

Ateneu Popular Julia Romera
Carrer Sant Ramón, 51
http://pahv-gramenet.blogspot.com.es