Accés puntual dels vehicles

Si vostè ha accedit a l'illa de vianants de l'entorn del Mercat Sagarra fora de l'horari permés per fer alguna gestió o acompanyar un familiar haurà d'informar l'Ajuntament.

Es pot per amb antelació amb una  instància que s'ha de tramitar a l'OIAC

Té un termini de 48 hores a comptar des de l'endemà en que es va accedir a l'illa de vianants, per informar:

  • Mitjançant aquest formulari.
  • Presencialment mitjançant  instància  i lliurant-la a l’agent de Policia Local situat a l’entrada de l’Ajuntament. La informació que haurà de recollir la instància és la mateixa que es requereix en aques formulari.

Accés vehicles entorn Sagarra

Formulari accés puntual de vehicles