Vot de les persones estrangeres residents a España

Tancament del cens 15 de gener

El 26 de maig de 2019 se celebren eleccions municipals a Espanya. En elles podran votar residents a Espanya, majors d'edat el dia de la votació, que siguin nacionals de

 • Bolívia
 • Cap Verd
 • Xile
 • Colòmbia
 • Corea
 • Equador
 • Islàndia
 • Noruega,
 • Nova Zelanda
 • Paraguai
 • Perú
 • Trinitat i Tobago,

en haver signat amb Espanya un Acord de reciprocitat de vot en eleccions municipals.

Condicions

Inscripció al cens electoral

Els que desitgen participar en aquestes eleccions han de sol·licitar la inscripció en el cens electoral i complir amb les altres condicions dels Acords. Les condicions establertes en tots, amb excepció de Noruega, són:

 • Estar en possessió de l'autorització de residència a Espanya.
 • Haver residit a Espanya, legalment i ininterrompudament durant, almenys, els cinc  anys anteriors a la seva sol·licitud d'inscripció en el cens electoral.
 • Figurar inscrit en el padró del municipi de la seva residència habitual que és on podrà exercir el dret de vot.

Per la seva banda, les condicions fixades en l'acord amb Noruega són:

 • Estar en possessió del corresponent permís de residència a Espanya.
 • Haver residit a Espanya, legalment i ininterrompudament, més de tres anys.
 • Estar domiciliat al municipi en el qual els correspongui votar i figurar inscrit en el seu padró municipal.

L'Oficina del Cens Electoral ha enviat una comunicaicó postal als 280.316 estrangers per a facilitar el tràmit

Inscripció al cens electoral

Els nacionals dels 12 països residents a Espanya que compleixin les condicions del  acord respectiu podran sol·licitar la inscripció en el cens electoral des l'1 de desembre de 2018 fins al 15 de gener de el 2019.
Per facilitar aquest tràmit, l'Oficina del Censo Electoral (OCE) va enviar per correu postal una comunicació a 280.316 residents a Espanya nacionals d'aquests 12 països perquè sol·licitin la seva inscripció en el cens electoral.
Del total de comunicacions, 262.480 corresponen a estrangers que compleixen totes les condicions de l'Acord i que rebran una clau perquè puguin realitzar la inscripció en el  ens electoral per internet.
Els restants 17.836 estrangers han de fer la inscripció en el cens electoral per correu  postal, aportant un document en vigor que justifiqui l'autorització de residència a Espanya o un certificat de residència expedit per la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres, que pot ser obtingut en qualsevol dependència policial.
La inscripció en el cens electoral també podrà ser realitzada acudint als ajuntaments on estiguin empadronats en el termini indicat anteriorment.
Es pot sol·licitar informació als ajuntaments, les delegacions provincials de l'OCE
i al telèfon 901 101 900
.