El Parc de la Serralada de Marina és una important reserva ecològica que inclou el municipi de Santa Coloma i que té un paper fonamental com a espai verd dins de l’Àrea metropolitana.

El Parc de la Serralada de la Marina és un lloc privilegiat per a l'observació d'una flora i fauna única de la regió biogeogràfica mediterrània: els alzinars, les rouredes, els pins, són algunes de les espècies vegetals que podem trobar-hi. A més a més, el Parc es troba dins la ruta migratòria dels ocells de la Mediterrània occidental.

Dins del territori de  Santa Coloma, el Parc disposa de miradors, berenadors, fonts i equipaments propis, a més de camins i recorreguts ben senyalitzats, per gaudir de la muntanya d’una manera sostenible. Hi ha un punt d’informació en l’àrea d’esplai de la Font de l’Alzina.

A l’any 2001 es va aprovar el Pla Especial de Protecció de la Serralada de Marina. El Pla estableix l’àmbit de protecció del Parc Serralada de Marina, la seva zonificació i la definició d’usos. Aquesta Pla està gestionat pel Consorci de la Serralada de Marina i Santa Coloma com a membre té una participació activa en les preses de decisions.

Des de la nostra ciutat es duen a terme activitats pel foment d’un ús sostenible del parc, entre les que destaquem:

  • Campanyes d’educació i sensibilització ambiental
  • Treballs de manteniment del parc
  • Treballs de reforestació
  • Campanyes de prevenció i control d’incendis

També es va definir, d’acord amb les entitats ciutadanes, una zona més àmplia de protecció que inclou espais com el torrent de can Calvet, els terrenys de la Bastida i de Torribera. Aquests espais de transició entre la muntanya i la ciutat es gestionen sota paràmetres i criteris especificats en el Programa de Restauració d’àrees Periurbanes del municipi.