Ubicat en la torre Balldovina, el museu local, de caràcter pluridisciplinari, s’encarrega de protegir, conservar, estudiar i difondre el patrimoni cultural i natural de Santa Coloma de Gramenet, col·laborant amb les entitats públiques i privades que aglutinen la vida cultural i cívica de la ciutat. +info