La Fundació Hospital de l’Esperit Sant (FHES) és un centre d’atenció sanitària i docent, associat a la Universitat de Barcelona (UB) i a d’altres universitats catalanes i centres de formació. La FHES ha endegat una línia de treball per incrementar i impulsar la recerca científica i el coneixement.

FORMACIÓ EN SEGURETAT DEL PACIENT

Els professionals de la salut són una peça clau a l’hora de garantir que l’assistència sanitària es realitza d’una manera segura i sense riscos potencials. Per aquest motiu, la FHES ha incorporat de manera sistemàtica la formació en el rentat de mans i l’aïllament de pacients, dos elements fonamentals per a la seguretat.

Dades bàsiques

Adreça: Av. Mossèn Pons i Rabadà, s/n, 08923 de Santa Coloma de Gramenet.

Telèfon: 93 386 96 48 - 93 386 02 02 / Fax 93 385 01 00

E-mail: hesperitsant@hes.scs.es