Skip to main content

Revista Gramenetum

La revista Gramenetum neix amb la ferma voluntat de suscitar la reflexió i el debat entorn als temes del món universitari en relació a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.