Font: Servei d'organització i planificació
Data d'actualització: Abril 2021
Període d'actualització: anual

Grau de satisfacció dels serveis públics bàsics

L’Ajuntament, amb l’objectiu d’avaluar el grau de satisfacció dels ciutadans i ciutadanes davant els serveis públics bàsics  municipals, ha posat en marxa les primeres enquestes de satisfacció, per tal de donar compliment a la normativa en matèria de Transparència i Bon Govern.

Són objectius principals conèixer de primera ma l’opinió, percepció i satisfacció dels i les usuaris i usuàries dels serveis municipals, per tal d’orientar l’esforç de millora continua d’aquests serveis i alhora potenciar l’escolta activa cap a la ciutadania i incorporar les seves consideracions en el disseny, desenvolupament i avaluació dels serveis municipals.