Retiment de comptes

Retem comptes mitjançant els indicadors del Portal de Transparència, indicadors que responen a l’obligació normativa i /o altres organismes externs, com Transparència Internacional i Infoparticipa.

D’altra banda, es pot consultar la resta d’indicadors com són els de gestió i els relatius als compromisos de les cartes de serveis, entre altres.