PSC - Un espai públic de qualitat i segur, prioritat del govern

Ana Belén Moreno - Tinenta d'alcaldessa

Gaudir d’espais públics de qualitat és un dret que democratitza la vida urbana. Els espais públics estimulen la trobada ciutadana permetent la interacció social lliure i espontània. Esdevenen llocs on aprenem a desenvolupar la tolerància i el respecte pels altres, i el que resulta més important, als espais públics tots i totes som iguals.

L’equip de govern està millorant la qualitat de l’espai públic a tots els barris amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. Aquest compromís es basarà, entre 2024 i 2028, en l’augment de la neteja viària i la recollida selectiva de residus, amb la licitació del contracte de serveis més important de l’etapa democràtica amb
una despesa prevista anual de prop de 18.000.000 d’euros. En la millora del manteniment dels parcs i jardins, amb un nou contracte que preveu una despesa de 3.600.000 euros anuals. En l'increment del manteniment de l’enllumenat públic, tant pel que fa al nou contracte de manteniment de les instal·lacions, com a la inversió en noves lluminàries. Per últim, i no menys important, durant 2024 licitarem un nou contracte per al manteniment dels nostres carrers, amb una inversió de prop de més d’un milió d’euros anuals. El govern presidit per Núria Parlon avança, conjuntament amb la ciutadania, en la millora de l’espai públic com a instrument pel benestar, la cohesió social i la seguretat integral a la nostra ciutat.