El pressupost municipal, una eina per a la recuperació

Portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya

Esteve Serrano

L’escenari que deixa la pandèmia de la COVID-19 és un dels factors principals que marquen els comptes municipals per l’exercici 2022. Aquesta situació i l’aposta decidida per les polítiques socials fan que el pressupost municipal sigui el més elevat de la nostra història: els prop de 120 milions d’euros suposen un increment de gairebé el % respecte 2021.

Amb l’acabament de l’any procedim doncs a l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals i preus públics i del pressupost municipal. Quant a les ordenances apliquem el principi de no augmentar la pressió fiscal sobre les famílies, congelant totes les figures impositives com per exemple l’IBI. També apliquem bonificacions a diferents activitats econòmiques, entre elles les terrasses de bar i els mercats de venda no sedentària, per contribuir a la recuperació econòmica.

El programa de despesa més important per a l’any 2022, és el de Serveis Socials, Igualtat i Sanitat que representarà un 16,25% de la despesa municipal; seguit de la Neteja i el Manteniment de la Via Pública i la cura pel Medi Ambient, amb el 14,13%. Les polítiques en matèria de Seguretat Ciutadana, d’Habitatge i regeneració urbana, i l’Educació esdevenen també una prioritat de l’equip que presideix Núria Parlon i així queden reflectides en el pressupost amb un augment de la seva consignació.

Aquestes xifres són la plasmació concreta de l’acció de govern en moments complicats i difícils. Per tant, un any més fixem el nostre full de ruta per continuar treballant per una ciutat neta, segura i endreçada i que vetlli per la igualtat d’oportunitats, per la dignitat i pel benestar dels seus veïns i veïnes.