AQUEST NO ÉS EL FORMULARI PER PLANTEJAR QUEIXES O SUGGERIMENTS

Aquest formulari és exclusivament per formular la petició de paraula al ple municipal per part d'entitats o representants d'un grup de ciutadans.

Si vol formular una queixa, reclamació o suggeriment pot clicar el següent enllaç

Intervencions al ple

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet celebra els seus plens ordinaris el darrer dilluns de cada mes, quan no sigui festiu.

Ara, a més de la modalitat presencial, es podrà demanar l'exercici del dret de veu en les sessions del ple celebrades dilluns mitjançant aquest formulari. Tant a la modalitat presencial com telemàtica s'hauran de complir els requisits que marca el reglament municipal.

El termini de presentació, quan els plens se celebren els dilluns, s'acaba a les 12 de la nit dels dissabtes no festius. En la resta dels casos sempre abans de les 12 de la nit del dia anterior hàbil.

Durant el matí de dilluns el Departament de Participació Ciutadana resoldrà i comunicarà als interessats o interessades la possibilitat de parlar al ple.


Petició paraula al ple

Formulari de petició

* Camps obligatoris