Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de les actes número 11/2019 i 12/2019 corresponents a les sessions ordinària i extraordinària dels dies 30 de setembre i 15 d’octubre de 2019, respectivament.

2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets d'alcaldia.

3 ALCALDIA [Secretaria General]

Proposta d'aprovació del nomenament de membres de la Junta de Govern del Patronat Municipal de la Música.

4 ALCALDIA - Actuant el Ple com a Junta General de Grameimpuls, SA - [Secretaria General]

Proposta d'aprovació del nomenament de membres del Consell d’Administració de la societat Grameimpuls, SA.

5 TINÈNCIA D’ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

Proposta d'aprovació inicial del Pressupost 2020.

6 TINÈNCIA D’ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit del Pressupost 2019 per al finançament d'inversions.

7 TINÈNCIA D’ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit del Pressupost 2019.

8 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

Proposta d'aprovació de l’expedient de modificació de crèdit del pressupost 2019 per al finançament d'inversions.

9 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D’ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Proposta d’aprovació de la revisió de preus dels preus unitaris de la facturació variable i de l'ampliació del contracte per a la prestació del servei de neteja, recollida i transport de residus municipals i neteja viària de la ciutat.

10 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants, per tal d'incorporar el pagament amb mitjans electrònics de l'estacionament regulat amb horari limitat.

 

Declaracions insitucionals

 

11

 

Declaració institucional per a la plena igualtat de l’esport femení i en suport a les demandes de l’associació de dones futbolistes espanyoles.

 

 

12

 

Declaració institucional amb motiu del dia 20 de novembre, Dia Internacional de la Infància i el 30 aniversari de la convenció sobre els  drets de la infància.

 

Mocions

 

 

 

13

 

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

 

Moción de condena de la violencia y apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

 

     * Esmena a la totalitat del grup municipal PSC.

 

* Petició de paraula SOM Gramenet – Sr. César López.

 

 

 

14

 

GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM

 

Moció en relació amb el projecte de Llei de contractes de serveis a les persones.

 

      * Esmena a la totalitat d’ERC – Moció per uns serveis públics municipals de qualitat.

 

* Petició de paraula Marea Pensionista de Santa Coloma de Gramenet (SOS Gramenet) - Sr. Santiago Tornero.

 

* Petició de paraula Assemblea Groga Gramenet – Sr. Sergi Sánchez.

 

* Petició de paraula Marea blanca/Santako diu Prou – Sr. Juan Barea.

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Debat conjunt de les mocions 15 i 16.

 

 

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

 

Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

 

* Petició de paraula Junts Per Catalunya – Sra. Gemma López.

 

* Petició de paraula SOM Gramenet – Sra. Anna Pérez.

 

* Petició de paraula ANC Gramenet per a la Independència – Sra. Marta Vallverdú.

 

 

 

 

16

 

 

 

 

GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM

 

Moció en relació amb la sentència als líders polítics i socials de l’independentisme.

Precs i preguntes

Grup Municipal ERC – 

Grup Municipal ECP – 

Grup Municipal C’s –