El Ple aprova el Pla d'Acció de l'Agenda Urbana per construir la Santa Coloma del futur

Es fa així un pas decisiu per dissenyar una ciutat més habitable, verda, social i amb una mirada netament feminista. El pla de Santa Coloma esdevé projecte pilot i servirà d'exemple a altres municipis per redactar el seu.

El plenari municipal ha aprovat aquest dilluns en sessió extraordinària el Pla d'Acció Local de l'Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet en el marc de la convocatòria de projectes pilot de l'Ordre TMA/957/2021 finançada pels fons Next Generation EU.

L’alcaldessa de la ciutat, Núria Parlon, ha destacat que "hem aprovat un document que serà estratègic per a la ciutat. Disposem d'un pla d’acció que servirà per transformar Santa Coloma amb un alt component d'innovació en el desenvolupament de les polítiques públiques. Avui hem fet el primer pas per establir el marc transformador, transversal, sota els principis de justícia i inclusió social."

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) va atorgar el mes de novembre passat una subvenció de 250.000 € a l'Ajuntament per a l'elaboració del projecte pilot de Pla d'Acció Local de l'Agenda Urbana.

La Secretaria General d'Agenda Urbana i Habitatge del Ministeri prendrà en consideració el Pla d'Acció de Santa Coloma com a projecte pilot de l'Agenda Urbana Espanyola, com a bona pràctica i experiència transferible que pot orientar altres municipis en l'elaboració dels seus plans d'acció. Santa Coloma de Gramenet forma part del grup de 9 municipis catalans que van ser elegits pel Ministeri per a aquesta primera fase d'implantació de l'Agenda Urbana a Espanya.

Què és l'Agenda Urbana?

L'Agenda Urbana és una eina de planificació estratègica per potenciar les oportunitats i fer front als reptes futurs que es plantegen a la nostra ciutat, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) contemplats a l'Agenda 2030, aprovada per les Nacions Unides el 2015.

Com es fa l'Agenda Urbana?

El procés de creació i desenvolupament de l'Agenda Urbana és dinàmic i està compost per les etapes següents: Diagnosi, Participació ciutadana, Pla d'acció i Seguiment i Avaluació.

Diagnosi: anàlisi tècnica i identificació inicial de projectes amb relació als Objectius Estratègics de l'Agenda Urbana Espanyola.

Els reptes, estratègies i accions que es contemplen al Pla d'Acció són el resultat de les conclusions a les quals s'ha arribat després de l'elaboració d'una diagnosi transversal. Una diagnosi potent i detallada que recull una gran quantitat de dades que han de servir per elaborar tant un pla d'aquestes característiques com totes aquelles polítiques públiques que siguin necessàries per a la ciutadania. Fins a 11 diagnosis sectorials s'han pogut elaborar per confeccionar una diagnosi molt necessària per a la ciutat.

Participació ciutadana: diàleg i participació sobre els principals reptes i projectes de la ciutat amb agents socials i econòmics clau.

La redacció de l'Agenda Urbana ha estat el resultat d'un treball col·lectiu i participatiu en l'àmbit intern i extern de l'Ajuntament, amb la voluntat de posar en marxa una metodologia de treball que serveixi per a la posterior implementació de l'agenda. En aquest sentit, l'Agenda recull les contribucions ciutadanes i també les dels equips polítics, directius i tècnics de l'Ajuntament.

L'Ajuntament va posar en marxa el passat mes de maig un procés participatiu, mitjançant tres tallers ciutadans i una enquesta, per a la realització de l'Agenda Urbana en el que es relacionaven les fases previstes per delimitar i perfilar les necessitats i propostes de la ciutadania.

Pla d'acció: concreció d'objectius prioritaris i materialitzar-los en línies d'acció i projectes.

Santa Coloma és una ciutat que treballa des de fa temps d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) impulsats per l'ONU i està compromesa, a més, amb els 10 Objectius Estratègics de l'Agenda Urbana Espanyola, que camina cap a un futur en clau de sostenibilitat, resiliència, inclusió i innovació. Per això, l'Agenda Urbana local fixa 4 grans reptes –Ciutat Pròxima i Sostenible, Ciutat Resilient i Saludable, Ciutat Inclusiva i Justa i Ciutat Innovadora i Atractiva- que marquen el camí a seguir, 14 línies estratègiques que els despleguen, amb 14 accions associades, i un total de 64 accions en cartera a desenvolupar a curt, mitjà i llarg termini.

Seguiment i avaluació: elaboració dels mecanismes i indicadors per donar continuïtat, seguiment i avaluació del procés, les accions i el seu impacte.

Un full de ruta per dissenyar la Santa Coloma de les pròximes dècades

El desplegament d'aquest Pla d'acció suposarà per a Santa Coloma el salt definitiu cap a una ciutat més habitable, verda, social i amb una mirada netament feminista.

Un model propi que girarà entorn de principis de transformació del teixit urbà i de les realitats que l'envolten, complint amb criteris de sostenibilitat, regeneració i lluita contra les desigualtats.

En aquest aspecte, la futura Agenda Urbana de Santa Coloma té com a elements principals a destacar la consolidació la nostra aposta per la biodiversitat i la permeabilitat de l'espai urbà cap a les zones verdes i la natura. La recuperació del Riu Besòs a través del Parc Fluvial, així com les centralitats urbanes generades al voltant dels parcs de Can Zam i la Serralada Marina en són el millor exemple.

En aquesta mateixa direcció cal entendre els plans dirigits a la mobilitat sostenible, a la pacificació dels nostres barris i la substitució progressiva dels vehicles de combustió a favor dels desplaçaments sense impacte ambiental, sigui a peu, amb bicicleta o amb vehicles de mobilitat personal.

La regeneració urbana i la rehabilitació del parc edificat, amb una vocació clara d'eficiència i estalvi energètic, però també de dignificació de l'espai públic i de prevenció de vulnerabilitats sociourbanes, seran un pilar central del model a implementar.

Tot això suposa el Pla d'Acció per a l'Agenda Urbana, que s'haurà de desenvolupar a partir d'ara entre tots i totes, forces polítiques, entitats, ciutadania i àmbits com l'acadèmic o l'empresarial, que són fonamentals per elaborar una guia de futur que ha de ser de ciutat.