Àrea Interna, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat

foto d'Esteve Serrano

Esteve Serrano

1er Tinent d'alcaldessa executiu de l'Àrea de Serveis Interns, Promoció econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat.

Grup municipal del PSC.

Correu electrònic: serranooe-bdc@gramenet.cat

Pedro Luís Cano Moreno

Regidor ponent de Comerç i Promoció de Ciutat i Turisme.

Grup municipal del PSC.

Correu electrònic: canompl-bdc@gramenet.cat