Àrea d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana

Lídia Montero Cos

2a Tinent d'alcaldessa de l’Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi ambient i Ecologia urbana, Espai públic, Via pública, civisme i Seguretat ciutadana.

Grup municipal del PSC.

Correu electrònic: monterocl-bdc@gramenet.cat

Jordi Mas Herrero

5è Tinent d'alcaldessa delegat d’urbanisme i habitatge.

Grup municipal del PSC.

Correu electrònic: mashj-bdc@gramenet.cat

Ana Belén Moreno Jorge

6a Tinent d'alcaldessa delegada de Neteja Urbana, Civisme i Via Pública.

Grup municipal del PSC.

Correu electrònic: morenojab-bdc@gramenet.cat

Álvaro Rodilla García

Regidor ponent de Medi ambient, Ecologia urbana i Protecció animal

Grup municipal del PSC.

Correu electrònic: rodillaga-bdc@gramenet.cat

Dolores Andrades Tineo

Regidora adjunta de Neteja Urbana, Civisme i Via Pública.

Grup municipal del PSC

Correu electrònic: andradestmd-bdc@gramenet.cat