Relació de llocs de treball a gener de 2016

PLANTILLA

2014 2016
C1   Responsable Administrativa 29.757,16 30.054,73
A1 DIRECTORA Professor de música 49.848,50 50.712,14
A1 CAP D'ESTUDIS Professor de música 31.241,96 31.811,28
A1 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Professor de música 33.508,03 37.175,99
A1   Professor de música 8.000,05 8.122,89
A1   Professor de música 9.477,32 9.565,59
A1   Professor de música 9.969,92 10.194,57
A1   Professor de música 9.969,92 10.194,57
A1   Professor de música 11.641,01 11.901,50
A1   Professor de música 14.257,53 16.533,32
A1   Professor de música 16.051,32 16.728,44
A1   Professor de música 16.307,24 16.767,64
A1   Professor de música 16.469,92 18.200,49
A1   Professor de música 18.033,16 18.476,06
A1   Professor de música 22.296,63 22.505,24
A1   Professor de música 22.925,33 23.276,80
A1   Professor de música 23.929,46 24.243,99
A1   Professor de música 27.082,50 27.334,91
A1   Professor de música 27.584,68 27.964,36
A1   Professor de música 30.800,68 28.078,77
A1   Professor de música 33.574,45 34.354,48
A1   Professor de música 38.674,52 39.036,89
A1   Professor de música 38.903,28 39.267,04
A1   Professor de música 39.696,38 40.068,07