Logo Oficina d'Informació al Ciutadà

L’OIAC és l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament

Des d’aquesta oficina s’ofereix un servei integral d’atenció a través del model de finestreta única , atenen-se de manera polivalent totes aquelles sol·licituds d’informació i gestió dels diferents àmbits d’actuació municipals

L’OIAC representa una aposta de l’Ajuntament per oferir a la ciutadania un servei d’atenció personalitzat basat en criteris de qualitat i d’eficàcia, a través dels seus canals d’atenció: presencial, telefònic i telemàtic.

Objectius

  • Informar als ciutadans i les ciutadanes sobre qüestions i assumptes de la ciutat i l'ajuntament que puguin ésser del seu interès.
  • Mantenir permanentment actualitzada la base de dades de tràmits com a garantia d'una informació acurada i precisa.
  • Rebre i canalitzar els suggeriments o les queixes dels ciutadans o col·lectius.
  • Resoldre de manera immediata els tràmits simples i iniciar l'expedient d'aquells que requereixen una gestió diferida (per part d'altres departaments)

Serveis i recursos

  • Oficina presencial:  L’atenció presencial d’aquesta oficina es realitza a través de les taules d’atenció polivalents situades a l’edifici principal de l’Ajuntament (Plaça de la Vila), amb l’accés per una porta lateral diferenciada.
  • Oficina telefònica: L’atenció telefònica s’ofereix durant el mateix horari a través del número de telèfon 93 462 40 40 i a través del fax 93 466 05 10
  • Oficina telemàtica: L’atenció telemàtica s’ofereix durant les 24 hores i 365 dies de l’any a través de la plana web www.gramenet.cat

Per la realització d’aquesta atenció es compta amb un conjunt de professionals distribuïts en 1 punt d’orientació a l’entrada de l’oficina, 13 taules d’atenció polivalents i 2 punts d’atenció telefònica i telemàtica.
L’èxit principal d’aquesta oficina radica en la seva configuració d’oficina polivalent d’atenció, ja que qualsevol tràmit municipal en el seu estadi inicial és atès pel mateix professional amb l’ajut de les eines ofimàtiques i d’altres mitjans tecnològics.