Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania

El servei de l’oficina d’informació i atenció ciutadana es concreta en:

- Informar a la ciutadania sobre assumptes de la ciutat i de l'Ajuntament que puguin ésser del seu interès.

- Mantenir permanentment actualitzada la base de dades de tràmits com a garantia d'una informació acurada i precisa.

- Rebre i canalitzar els suggeriments o les queixes dels ciutadans o col·lectius.

- Resoldre de manera immediata els tràmits simples i iniciar l'expedient d'aquells que requereixen una gestió d'altres departaments.

Tràmits més freqüents

Per conèixer incidències o canvis al servei es recomana consultar AVISOS 

La missió de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana és atendre aquelles necessitats d’informació i tràmit administratiu que té la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet.Els valors que mouen la nostra Oficina són la vocació de servei, tant en la vessant humana, oferint una atenció personalitzada i proactiva, com en la vessant administrativa, perseguint l’eficàcia i l’eficiència a partir de la revisió periòdica dels procediments, la formació contínua i la polivalència de l’equip que la conforma.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (plaça de la Vila s/n)

08921 - Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

Telèfon: 93 462 40 40

Correu electrònic: oiac@gramenet.cat

Fax: 93 466 00 67

Horari de la OIAC: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30h (a partir del 27 de juny - horari d'estiu), amb atenció exclusivament amb cita prèvia, que es pot demanar per telèfon al 93 462 40 90 o per web a https://www.gramenet.cat/seu-electronica/cita-previa/. Si per qualsevol motiu no podeu acudir a la cita que ja teniu a la OIAC, si us plau anul·leu-la, bé trucant al telèfon de la Cita Prèvia (93 462 40 90) o bé gestionant-ho pel web https://www.gramenet.cat/seu-electronica/cita-previa/. Una altra persona la podrà aprofitar.