Foto

Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania

El servei de l’oficina d’informació i atenció ciutadana es concreta en:

- Informar a la ciutadania sobre assumptes de la ciutat i de l'Ajuntament que puguin ésser del seu interès.

- Mantenir permanentment actualitzada la base de dades de tràmits com a garantia d'una informació acurada i precisa.

- Rebre i canalitzar els suggeriments o les queixes dels ciutadans o col·lectius.

- Resoldre de manera immediata els tràmits simples i iniciar l'expedient d'aquells que requereixen una gestió d'altres departaments.

Tràmits més freqüents

Per conèixer incidències o canvis al servei es recomana consultar AVISOS 

La missió de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana és atendre aquelles necessitats d’informació i tràmit administratiu que té la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet.Els valors que mouen la nostra Oficina són la vocació de servei, tant en la vessant humana, oferint una atenció personalitzada i proactiva, com en la vessant administrativa, perseguint l’eficàcia i l’eficiència a partir de la revisió periòdica dels procediments, la formació contínua i la polivalència de l’equip que la conforma.

OIAC. Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (cita prèvia)

Telf. cita prèvia 93 462 40 90

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana

Plaça de la Vila 1, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona

Telèfon: 93 462 40 40 - 93 462 40 32

Correu electrònic: oiac@gramenet.cat

Horari (atenció exclusivament amb cita prèvia):

  • HORARI OIAC: de 09:00 a 14:30
  • HORARI ESPECIAL OIAC (vigília de Reis/vigília de divendres sant/període d'estiu/vigília de Nadal/Cap d'any): De dilluns a divendres de 09:00 a 13:30

L’atenció és exclusivament amb cita prèvia, que es pot demanar per telèfon al 93 462 40 90 o per la web a https://www.gramenet.cat/seu-electronica/cita-previa/.

Si per qualsevol motiu no podeu acudir a la cita que ja teniu a la OIAC, si us plau anul·leu-la, bé trucant al telèfon de la Cita Prèvia (93 462 40 90) o bé gestionant-ho pel web https://www.gramenet.cat/seu-electronica/cita-previa/. Una altra persona la podrà aprofitar.