infografia Ban alcaldessa 1
Infografia Ban de l'alcaldessa 2

Incendis forestals. Juny 2022

Atès que en aquests moments s’han aprovat diferents mecanismes d’emergència davant els incendis forestals produïts als darrers dies i en el marc d’una situació climàtica d’altes temperatures.

Atès la imminent celebració de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere i amb l’objectiu de garantir la seguretat de les persones, les propietats i l’entorn natural de Santa Coloma de Gramenet,

Atès que la conservació del patrimoni natural de la ciutat és una responsabilitat de tots i totes i que cal explicar als fill i filles menors a càrrec el risc de les actuacions imprudents, així com la responsabilitat en què poden incórrer els progenitors o tutors legals,

Promulgo el següent BAN:

1. Resta PROHIBIT en el període comprès entre el 15 de juny i el 15 d’octubre, ambdós dies inclosos, a tots els terrenys forestals d’aquest terme municipal, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i la franja de 500 m que els envolta, encendre foc per a qualsevol classe d’activitat sigui quina sigui la seva finalitat.

2.  Especialment, no es podrà:

   a. Cremar rostolls, marges ni restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

   b. Fer focs d’esbarjo.

   c. Fer foc la nit de les revetlles.

   d. Llençar objectes encesos.

   e. Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.

   f. Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.

   g. La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

3. El Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat podrà concedir autoritzacions específiques.

4. Els solars no edificats hauran de mantenir-se nets de vegetació i amb la massa forestal aclarida, i lliure de vegetació seca i morta o de qualsevol mena de residu vegetal o altre que pugui afavorir la propagació del foc. Les actuacions, en època de risc, hauran de comptar amb el permís corresponent del Departament d’Acció Climàtica.

5.  Les persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i rehabilitació establerts per la Llei d’Urbanisme.

6.  Les persones propietàries han d’adoptar les mesures adients per auto protegir-se del foc, amb mesures com l’evitació de tanques perimetrals inflamables, aclarida de la vegetació al voltant dels habitatges i edificacions, evitant que elements combustibles puguin tocar les cases.

7.  La contravenció d’aquestes prohibicions o qualsevol altra de les establertes a la vigent normativa sobre incendis forestals, pot ser objecte de denúncia al Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat.

8. Les persones que passin, treballin o romanguin en les zones forestals, han de complir totes les indicacions que, en prevenció d’incendis, els siguin fetes pels agents rurals, policia local i altres agents de l’autoritat.

9. Qualsevol persona que descobreixi l’existència o el començament d’un incendi forestal, sempre haurà d’avisar immediatament mitjançant els telèfons d’emergències 112 o qualsevol altre mitjà que tingui a l’abast

10. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, podrà actuar d’ofici, i establir els mecanismes necessaris per a garantir l’acompliment d’aquest BAN.

Cartell amb el ban

Festa Major. Setembre 2015

Acabat el mes d'agost i amb l'estiu acomiadant-se, arriba puntual la Festa Major, un esdeveniment lúdic que marca l'inici del nou curs. La Festa Major d'Estiu se'ns presenta com a punt de retrobament, com el moment de l'any en què agafar forces per encarar una nova etapa de rutina quotidiana però amb la nostra millor cara i, sobretot, amb alegria.

Com a cada edició, al programa #festacoloma2015, hi apareixen activitats per a tots els gustos i tores les edats. Un programa en el qual es combina la contenció del pressupost amb una oferta variada i de qualitat. El pes dels creadors locals en la Festa torna a ser molt important, ja que durant tot l'any són un dels principals motors de la vida cultural i social de la ciutat.

Com a alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, faig una crida a l'ocupació de carrers, places i jardins. Visquem la Festa amb intensitat, amb orgull colomenc, però amb responsabililtat i respecte ver l'espai públic, un espai que és de totes i tots.

Comencen quatre dies de diversió, il·lusió i fraternitat!
Comença la Festa Major d'Estiu 2015!Cartell ban Civisme

Civisme. Juliol 2015

Es fa saber que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet continuarà destinant importants recursos a la neteja i al manteniment de la via pública, però que ha arribat el moment de recordar la saviesa popular, que diu que no és més net qui més neteja, sinó el que menys embruta. Fem cas al sentit comú.

Com a Alcaldessa torno a sol·licitar la vostra col·laboració. Quan deixeu de recollir un excrement, quan amuntegueu andròmines en un contenidor o quan tireu una burilla o un xiclet al sòl esteu maltractant la nostra ciutat. Són accions incíviques que ens repercuteixen a tots i a totes de manera negativa i que fins i tot ens canvien l’humor.

Més nets, més cívics i més feliços. Anem per feina! Els i les colomencs portem amb molt d’orgull la nostra pertinença a aquesta ciutat. Els actes incívics, el vandalisme… són petits greuges a aquest orgull que volem combatre. És un combat de paciència, però fins a cert punt. Alguns i algunes també veuran com els canvia l’humor quan rebin les corresponents sancions.

SÍ A LA SANTA COLOMA MACA!