Skip to main content

Agenda de l'alcaldessa

Reunió per videoconferència de la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Dilluns, 23 de març de 2020