Skip to main content

Agenda de l'alcaldessa

Reunió ordinària del Consell General del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat

Dijous, 30 de juliol de 2020