Skip to main content

Agenda de l'alcaldessa

Reunió de la Comissió Territorial del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

Dimecres, 7 d'abril de 2021