Skip to main content

Agenda de l'alcaldessa

Pregó de les Festes de La Guinardera a càrrec de Dani Giménez, Men's Phiysique de Santa Coloma y Sonia Miras, luchadora de brazos

Divendres, 14 de juny de 2019 (20.00 hores)

Santa Coloma de Gramenet