Skip to main content

Agenda de l'alcaldessa

Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Dimarts, 4 de juny de 2019 (13.30 hores)

Àrea Metropolitana de Barcelona