Skip to main content

Agenda de l'alcaldessa

Exposició del projecte "Santa Coloma con el latido de las mariposas", d'El latido de las mariposas, Centres d'Educació de Secundària i La Ciba, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Diumenge, 22 de novembre de 2020