Skip to main content

Agenda de l'alcaldessa

Reunió de la Comissió especial de caràcter informatiu i de seguiment de la XAL SL

Dilluns, 25 de juny de 2018 (11 hores)

Diputació de Barcelona