CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER AL FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME I PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DESTINATS AL FOMENT D'ACTIVITATS SOCIOCULTURALS A LA CIUTAT - 2019

Cliqueu aquí per accedir a tota la informació, documentació i full de sol·licitud