Darrere actualització: Octubre 2015

Font : Servei de Contractació

 

Descripció del Contracte Adjudicatari finalització contracte Anys Pròrroga Finalitza la pròrroga Data Aprovació Junta de Govern Local PUNT DE LA JGL
Gestió i funcionament de l'escola bressol municipal "Els Pins" PROGESS SL 31/10/2014 2 31/08/2016 23/10/2014 18
Servei de conservació i manteniment del paviment de calçades i voreres del municipi JOSEP GARCIA EXCAVACIONS, SA 01/09/2015 1 31/08/2016 28/04/2015 14
Servei de neteja i manteniment de parcs, jardins i mobiliari urbà de la ciutat FOMENTO CONST. Y CONTRATAS 01/10/2015 1 30/09/2016 29/09/2015 12
Assegurança de responsabilitat de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques de l'Ajuntament MAPFRE SEGUROS DE EMPRESA 31/12/2015 1 30/12/2016 06/10/2015 9
Servei de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram de Sta. Coloma FOMENTO CONST. Y CONTRATAS 30/09/2015 1 29/09/2016 13/10/2015 9
Servei de conservació i manteniment del conjunt de les instal·lacions semafòriques i la seva centralització dins del terme municipal ARS 93 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SL 01/10/2015 1 30/09/2016 10/11/2015 19
Serveis de transport especial per a persones amb mobilitat reduïda UTE AUTORES NORESTE I AUTOCARES CER SA 01/08/2015 1 31/07/2016  10/11/2015 16
Subministrament de productes higiènics i accessoris per a l'Ajuntament  SERVEIS INTEGRALS JORCA SL 01/01/2016 1 31/12/2016 20/11/2015 12
Subministrment i distribució de comsumibles i material informàtic no inventariable PROFINSA Y SUMINISTRO SL  01/01/2016 1 31/12/2016 20/11/2015 13