Procediment Obert

Darrera actualització: Gener 2024
Actualització: Semestral
Font: Servei de contractació

CONTRACTES FORMALITZATS SEGON SEMESTRE 2023
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE OBRES PRESSUPOST  LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) TERMINI DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2023-OB-OS-03 Obres dels 3 projectes de reforma interior per a canvi d´ús de LOCALS A HABITATGE: carrer Còrdova 55 sot. 2 | carrer Còrdova 57 sot. 2 | carrer Juli Garreta 1 sot. 2 (3 LOTS); amb mesures de contractació socialment responsable. LOT 1: 99.787,97 €        LOT 2: 118.633,25 €          LOT 3: 75.276,65 € 4 MESOS 18/07/2023 26/07/2023 FUENTES Y ARIZA SA LOT 1: 90.988,70 €                                    LOT 2: 108.001,62 €                            LOT 3: 69.712,60 €
2023-OB-OH-05 Obres corresponents al projecte executiu de la nova COMISSARIA per a la Policia Local (2 LOTS); amb mesures de contractació socialment responsable. LOT 1: 7.612.719,17 € LOT 2: 2.890.803,65 €
24 MESOS
18/07/2023
 10/08/2023
Lot 1: CONSTRUCTORA D'ARO                                 Lot 2: COMSA INSTAL Y SISTEMAS INDUSTRIALES  Lot 1: 7.078.433,51 €                          Lot 2: 2.606.464,49 €
2023-OB-OS-06 Obres corresponents al “projecte d´urbanització del carrer BARÓ entre els carrers Mare de Déu del Àngels i Major - Santa Coloma de Gramenet”, amb mesures socialment responsables. 263.533,74 € 7 MESOS 12/09/2023 21/09/2023 ASFALTOS BARCINO SL 237.306,51 €
2023-OB-OSA-10 Obres corresponents a la memòria valorada de reforma per substitució d’ascensor a PLATAFORMA ELEVADORA en el Mercat del Fondo de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures socialment responsables. 62.182,88 € 1 MES Decret 02/08/2023 04/08/2023 B28 CONSTRUCCIONS SL 61.579,31 €
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE SERVEIS PRESSUPOST  LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) TERMINI DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2020-SE-OH-03 Servei de CONSERGERIA de les INSTAL·LACIONS ESPORTIVES de Santa Coloma de Gramenet reservat a centres especials de treball. 1.515.150,00 € 36 MESOS 28/02/2023
16/11/2023
EMISER VALLÈS, SL 1.564.069,36 €
2023-SE-OH-01 Servei d’AUDITORIA del NIVELL de QUALITAT de la neteja i manteniment d’elements del mobiliari urbà en la via pública, inspecció sobre el territori i implantació d’una aplicació de gestió i seguiment de la recollida de residus i la neteja viària de la ciutat a Santa Coloma de Gramenet. 673.827,24 € 36 MESOS 24/10/2023 22/11/2023 SM SISTEMAS AMBIENTALES SL 442.144,29 €
2023-SE-OH-02 Servei de  CONTROL  DE  QUALITAT  del  servei públic  per  la conservació  i  manteniment  del  conjunt  d’instal·lacions  D’ENLLUMENAT PÚBLIC, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. 154.545,32 € 48 MESOS 21/11/2023 27/12/2023 SAWATCO IBERICA SL 101.632,88 €
2023-SE-OH-07 Serveis per a la implantació i el seguiment del pla d’AUSCULTACIÓ al tunel de la linia 9 del metro a l’entorn de les obres de la nova comissaria de la Policia Local; amb mesures de contractació socialment responsable. 244.001,45 € 26 MESOS Decret  31/08/2023 26/09/2023 TOYSER, SA 199.338,75 €
2023-SE-OS-09 Serveis tecnològics per a la gestió i el desenvolupament de la MONEDA LOCAL digital; amb mesures de contractació socialment responsable. 39.552,81 € 12 MESOS 10/10/2023 11/10/2023 CLICKOIN ON LINE, SL 39.400,00 €
2023-SE-OH-10 Servei de NETEJA i MANTENIMENT de PARCS, jardins, mobiliari urba, jocs infantils i tractaments fitosanitaris de Santa Coloma de Gramenet ( 3 lots ), amb mesures de contractació socialment responsable. LOT 1: 13.652.621,24 € LOT 2: 98.688,00 €      LOT 3: 13.999,96 € 48 MESOS 28/11/2023 28/12/2023 Lot 1: UTE FCCMA-SELSA Jardins Santa Coloma                              Lot 2: MOIX SERVEIS I OBRES                              Lot 3: MONICA BEDOS BALSALCH   Lot 1: 12.378.132,60 €                        Lot 2: 71.139,84 €                                Lot 3: 13.960,00 €
2023-SE-NSP-11 Contractació de l’accés a l’aplicació ROSMIMAN gestió d’actius públics i manteniment sobre el territori, amb mesures de contractació socialment responsable. 43.804,80 € 36 MESOS 21/11/2023 29/11/2023 IDASA SISTEMAS SL 43.057,74 €
2023-SE-O-17 Servei de SUPORT EDUCATIU per al control d’accessos als entorns i centres escolars de Santa Coloma de Gramenet i d’informació i sensibilització d’accions educatives, amb mesures de contractació socialment responsable. 177.535,43 € 8 MESOS I 21 DIES Decret 27/09/2023 20/10/2023 TRIAJOCK SL 160.669,57 €
2023-SE-OSA-24 Servei de PERSONAL AUXILIAR destinat a cobrir diverses necessitats amb motiu de la celebració de la Festa Major d’Hivern 2023 i el Carnaval 2024, amb mesures de contractació socialment responsable. 44.936,32 € 2 MESOS  Decret 27/12/2023 27/12/2023 ATIPICS SCCL 44.936,32 €
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT PRESSUPOST  LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) TERMINI DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2023-SUB-OH-05 Subministrament de PRODUCTES HIGIÈNICS i accessoris i la seva col·locació, per l’edifici de l’Ajuntament i la resta de dependències municipals; amb mesures de contractació socialment responsable. 181.014,00 € 24 MESOS 09/09/2023 16/10/2023 CODIBAIX, SLU. 92.147,76 €
2023-SUB-OH-07 Subministrament en règim de lloguer, la instal.lació, el manteniment i desmuntatge de l’ENLLUMENAT de NADAL a determinats equipaments municipals, carrers, zones comercials i espais públics de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable. 322.824,00 € 4 MESOS 24/10/2023 25/10/2023 INSTALACIONES NYCSA SL 322.824,00 €
2023-SUB-OH-08 IMPRESSIÓ a color de la publicació setmanal L’Ajuntament Informa; amb mesures de contractació socialment responsable. 224.028,00 € 24 MESOS 14/11/2023 11/12/2023 GRAMAGRAF SCCL 159.201,00 €
2023-SUB-AM-09 Subministrament de PROGRAMARI de MICROSOFT basat en l’acord marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft i VMware, expedient 1431-00092020 102.090,15 € 36 MESOS 25/07/2023 25/07/2023 SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL 102.090,15 €
2023-SUB-O-14 Subministrament de les INFRAESTRUCTURES i la cobertura de necessitats específiques destinades a la celebració de la Festa Major d'Estiu 2023, amb mesures de contractació socialment responsables. 180.330,58 € 20 DIES Decret 03/09/2023 04/09/2023 ATÍPICS, SCCL 180.170,00 €
2023-SUB-OSA-17 Subministrament en règim de lloguer, inclòs el transport, decoració, condicionament i manteniment de les CARROSSES per a la cavalcada de reis del 5 de gener de 2024 42.000,00 € 1 MES 19/12/2023 28/12/2023 SCNICK MOVIL SA 41.640,00 €
2023-SUB-OSA-18 Subministraments de materials i equips de SONORITZACIÓ i il·luminació, inclosa la dotació de personal necessària pel seu transport, càrrega, descàrrega i manipulació, destinats a la celebració de la FESTA MAJOR d’HIVERN 2023 i el Carnaval 2024, amb mesures de contractació socialment responsable. 44.049,59 € 2 MESOS 19/12/2023 22/12/2023 SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS SA 42.728,10 €
2023-SUB-OSA-20 Subministrament de MATERIALS AUXILIARS per a la celebració de la Festa Major d’Hivern 2023 i el Carnaval 2024, amb mesures de contractació socialment responsable. 25.453,63 € 2 MESOS Decret  19/12/2023 20/12/2023 ATIPICS SCCL 22.144,66 €
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE SERVEI PRIVAT PRESSUPOST  LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) TERMINI DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2023-SP-NSP-02 Contrato privado de servicios por la actuación de CARLOS BAUTE en la fiesta mayor 2023, con medidas de contratación medioambientalmente sostenible. 28.700,00 € 1 DÍA Decret 31/08/2023 01/09/2023 3y3 GESTION DE INVERSIONES, SL 28.700,00 €
2023-SP-NSP-04 Creació, producció i representació l’espectacle “Campament de la FADA missatgera” per a la Festa Major d’Hivern 2023 93.900,00 € 0,5 MESOS 12/12/2023 18/12/2023 TUTATIS PRODUCCIONS TEATRALS, SL. 93,900,00 €

Procediment obert

Darrera actualització: Juliol 2023
Actualització: Semestral
Font: Servei de contractació

Contractes formalitzats primer semestre 2023

 

EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE OBRES PRESSUPOST  LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2022-OB-OS-20 Obres corresponents al projecte executiu de la urbanització i naturalització dels ENTORNS DEL PAVELLÓ, a Santa Coloma de Gramenet; amb mesures de contractació socialment responsable. 268.580,35 € 14/02/2023 23/02/2023 AMBIENTALIA WORLD SL 248.783,30 €
2023-OB-OS-01 Obres referents al “Projecte per la reforma de les instal·lacions tèrmiques del CEE JOSEP SOL de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet”, amb mesures mediambientalment responsables. 991.710,69 € 06/06/2023 16/06/2023 ISTEM SLU 898.873,94 €
2023-OB-OS-04 Obres referents al “Projecte executiu de l’ESCOLA BRESSOL als carrers Amèrica amb Prat de la Riba de Santa Coloma de Gramenet; amb mesures de contractació socialment responsable. 694.365,00 € 02/05/2023 12/05/2023 FUENTES Y ARIZA SA 685.476,41 €
2023-OB-OSA-09 Obres corresponents al “projecte de reparació de les patologies detectades a les façanes de l’escola infantil i primària BANÚS a Santa Coloma de Gramenet", amb mesures socialment responsables. 70.693,27 € 13/06/2023 15/06/2023 AGILSER SERVEIS I MANTENIMENTS SL 64.996,80 €
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE SERVEIS PRESSUPOST  LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2022-SE-OH-04 Servei de redacció del pla director Santa Coloma SMART CITY i l'oficina tècnica de projectes per a donar suport al seu desplegament, amb mesures de contractació socialment responsable. 230.000,00 € 18/04/2023 18/05/2023 KPMG ASESORES SL 144.900,00 €
2022-SE-O-13 Serveis d’INSPECCIONS de salut alimentària amb mesures de contractació socialment responsable, 3 lots Lot 1: 11.440,00 €          Lot 2: 3.200,00 €         Lot 3:  18.750,00 € 16/05/2023 24/05/2023 Lots 1 i 3 BIOTECNAL SA             Lot 2 AFIA 2005 SL Lot 1: 9.380,80 €          Lot 2: 2.400,00 €         Lot 3: 15.375,00 €
2022-SE-OH-16 Serveis per a l’organització i realització del programa de TALLERS CULTURALS i manualitats 2022-2024 a diversos centres cívics i casals municipals de Santa Coloma de Gramenet ( 2 Lots ), amb mesures de contractació socialment responsable. Lot 1:  57.860,59 €       Lot 2:  49.871,86 € 21/02/2023 21/03/2023 TRANSIT PROJECTES SL Lot 1: 56.157,56 €       Lot 2: 48.983,19 €
2022-SE-OH-17 SERVEIS POSTALS  de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet; amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. 455.313,56 € 06/06/2023 29/06/2023 DROPEL XXI SL 230.301,30 €
2022-SE-OH-19 Servei de neteja i manteniment de la XARXA de CLAVEGUERAM de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable. 1.176.963,92 € 20/12/2022 19/01/2023 UTE CLAVEGUERAM SANTA COLOMA DE GRAMENET II  875.001,30 €
2022-SE-OH-26 Serveis de VIGILÀNCIA I SEGURETAT, amb mesures de contractació socialment responsable. 1.973.077,70 € 28/03/2023 27/04/2023 BARNA PORTERS SEGURETAT SL  1.669.668,20 €
2022-SE-OH-28 Serveis de MENJADOR SOCIAL de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible.  1.801.309,10 € 06/06/2023 30/06/2023 ARAMARK SERVICIOS CATERING SLU 1.380.960,80 €
2023-SE-OS-03 Servei de realització de MATERIAL AUDIOVISUAL per al web i xarxes socials de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable. 60.000,00 € 11/04/2023 08/05/2023 VIBBRA PRODUCTORA AUDIOVISUAL SL 49.266,00 €
2023-SE-OH-06 Serveis de DESBROSSADA i neteja dels solars municipals, zones forestals periurbanes i altres espais de domini públic. Reservat amb un Centre Especial de Treball i Iniciativa Social (CETIS), amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. 158.296,00 € 09/05/2023 04/06/2023 CAN CET CENTRE INSERCIO SOCIO LABORAL 153.412,00 €
2023-SE-OS-08 Servei de coordinació de les FESTES DE BARRI 2023 i 2024; amb mesures de contractació socialment responsable. 82.905,32 € 30/05/2023 31/05/2023 ATIPICS SCCL 82.905,29 €
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT PRESSUPOST  LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2022-SUB-OS-11 Renovació de la subscripció triennal dels programaris d’AUTODESK pel periode 2022-2025 amb servei de suport i formació (2 lots), amb mesures socialment responsables. Lot 1:  58.800,00 €           Lot 2:  19.500,00 €  28/02/2023 07/03/2023 NKE CAD SYSTEMS SL Lot 1: 54.350,80 €           Lot 2: 17.250,00 € 
2022-SUB-OS-17 Subministrament de la renovació del  manteniment del PROGRAMARI VARI, 7 lots, amb mesures de contractació socialment responsable. Lot 1: 42.150,00 €       Lot 2: 8.100,00 €         Lot 3: 13.500,00 €           Lot 4:  6.600,00 €         Lot 5: 12.900,00 €        Lot 6:  12.860,65 €       Lot 7:  4.800,00 € 21/03/2023 28/03/2023 LOT 1 INDRA                              LOT 2 ADTEL                               LOT 3 PROYECTOS                     LOT 4 HAPPYCLICK                   LOT 5 DISPROIN                        LOT 6 DOCEO                            LOT 7 SEMICONDUCTORES Lot 1: 42.150,00 €       Lot 2: 7.480,00 €         Lot 3: 12.900,00 €           Lot 4: 6.300,00 €         Lot 5: 12.750,00 €        Lot 6: 12.860,65 €       Lot 7: 4.799,00 €
2022-SUB-O-18 Subministrament de QUATRE VEHICLES de quatre rodes tipus turisme híbrid amb etiqueta ECO, especialitzats en patrulla de seguretat ciutadana per a la POLICIA LOCAL, en la modalitat de compra. 181.980,00 € 11/04/2023 19/04/2023 ROMACAR ABS SL 173.200,00 €
2023-SUB-O-01 Subministrament i instal·lació per la renovació de la TELEGESTIÓ dels sistemes de REG dels parcs i jardins 149.830,91 € 18/04/2023 26/04/2023 SAMCLA-ESIC SL 104.881,91 €
2023-SUB-OH-02 Subministrament i instal·lació de LLUMINÀRIES de l’enllumenat públic a Santa Coloma de Gramenet (2 LOTS), amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. Lot 1: 284.621,62 €      Lot 2:  275.059,15 € 31/05/2023 26/06/2023 Lot 1: SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA;                    Lot 2: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONST ELECTRICAS SA Lot 1: 242.812,91 €      Lot 2: 233.216,20 €
EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE SERVEI PRIVAT PRESSUPOST  LICITACIÓ O ESTIMAT (SENSE IVA) DATA ACORD ADJUDIC. JGL FORMALITZACIÓ CONTRACTE CONTRACTISTA IMPORT ADJUDIC. (SENSE IVA)
2022-SP-OH-07 Serveis d’ASSEGURANCES de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música (3 LOTS), amb mesures de contractació socialment responsable. Lot 1:  280.000,00 €       Lot 2:  670.000,00 €     Lot 3:   21.000,00 €   20/12/2022 Lot 1 02/01/2023         Lot 2  Lot 3 20/01/2023 Lot 1 ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA                  Lot 2 GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS       Lot 3 AIG EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA Lot 1: 245.027,08 €       Lot 2: 492.174,76 €     Lot 3:  17.175,00 €  
2023-SP-NSP-01 Programa de RUTES i visites TURÍSTIQUES teatralitzades a Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. 33.921,00 € 11/04/2023 17/04/2023 EQM SERVEIS CULTURALS SCCL 33.921,00 €