Contractes en continuitat

Darrere actualització: octubre 2019

Propera actualització: Gener 2020

Font: Servei de Contractació


Exercici 2019

No s'han aprovat contractes en continuïtat de gener a setembre de 2019.

Exercici 2018

Descripció Empresa Data JGL Punt Motiu continuïtat
Servei per  a la cobertura d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA 08/05/2018 8 Des de l'1 d'abril de 2018 i fins que l'ajuntament li comuniqui l'adjudicació de la nova contractació en licitació.
Servei de manteniment de neteja vergical de façanes, murs i mobiliari urbà del municipi CORPORACIÓN CLD 15/05/2018 11 Des de l'1 de maig de 2018 i fins que l'ajuntament li comuniqui l'adjudicació de la nova contractació en licitació.

Exercici 2017

CONTRACTES EN CONTINUITAT

Descripció del contracte Empresa Data Junta Govern Local Punt JGL Motiu de la continuïtat
Servei de neteja d'edificis, dependències municipals i centres docents públics LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA 14/11/2017 20 Fins l'inici del nou contracte 1/12/2017
Servei de neteja i manteniment de Parcs, Jardins i Mobiliari Urbà de la ciutat. Fomento de construcciones y contratas, S.A. 24/10/2017 19 Per al període comprès des de l'1 d'octubre de 2017 fins l'adjudicació de la nova contractació.
Serveis d'execució de les obres de conservació i manteniment del paviment de les calçades i voreres de la ciutat Josep Garcia Excavacions, SA 24/10/2017 20 Per el període comprès des de l'1 de setembre de 2017  fins a l'adjudicació de la nova contractació