HABITATGES I LOCALS DESTINATS A L'ARRENDAMENT I CESSIONS D'ÚS A TERCERS

DESCRIPCIÓ DE L'IMMOBLE

 

 

ADREÇA

USOS

HABITATGE  A L'AVINGUDA DEL  SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 11, 1R 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE  AL CARRER D'EN  SINGUERLIN

 

C.

SINGUERLIN, NÚM. 36, 1R 3A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE  AL CARRER D'EN  SINGUERLIN

 

C.

SINGUERLIN, NÚM. 36, 1R 4A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE  AL CARRER D'EN  SINGUERLIN

 

C.

SINGUERLIN, NÚM. 36, 2N 3A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE  AL CARRER D'EN  SINGUERLIN

 

C.

SINGUERLIN, NÚM. 36, 2N 4A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A  L'AVINGUDA DEL SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 11, 1R 3A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L' AVINGUDA DE LA  PALLARESA

 

AV.

PALLARESA, NÚM. 72, ENT. 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L' AVINGUDA DE LA GENERALITAT

 

AV.

GENERALITAT, NÚM. 149, 1R 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 11, 2N 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 11, 2N 3A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 11, 3R 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 11, 3R 3A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 11, 4T 4A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 13, 1R 3A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 13, 3R 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 13, 3R 3A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 13, 3R 4A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 15, 1R 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 15, 2N 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L' AVINGUDA D'EN FRANCESC MACIA

 

AV.

FRANCESC MACIÀ, NÚM. 130, 4T 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L'AV. DELS BANÚS 21

 

AV.

BANÚS, NÚM. 21, ÀTIC 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L'AVINGUDA  PALLARESA

 

AV.

PALLARESA, NÚM. 60, 2N 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L'AVINGUDA DE LA  PALLARESA

 

AV.

PALLARESA, NÚM. 108, 1R 5A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L'AVINGUDA DEL SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 11, 4T 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L'AVINGUDA DEL SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 11, 4T 3A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L'AVINGUDA DEL SANATORI

 

C.

SANATORI, NÚM. 13, 1R 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L'AVINGUDA DEL SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 13, 1R 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L'AVINGUDA DEL SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 13, 2N 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L'AVINGUDA DEL SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 15, 2N 3A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L'AVINGUDA DEL SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 15, 3R 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L'AVINGUDA DEL SANATORI

 

AV.

SANATORI, NÚM. 15, 3R 3A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L'ESPAI CÍVIC DEL RAVAL (S.JORDI 40A, 1-4)

 

C.

SANT JORDI, NÚM. 40, A, 1R 4A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L'ESPAI CÍVIC DEL RAVAL (S.JORDI 40B, 1-1)

 

C.

SANT JORDI, NÚM. 40, B, 1R 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE A L'ESPAI CÍVIC DEL RAVAL (S.JORDI 40B, 2-1)

 

C.

SANT JORDI, NÚM. 40 B, 2N 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER  DELS PIRINEUS

 

C.

PIRINEUS, NÚM. 9-11, A, 2N 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER  DELS ROVIRALTA

 

C.

ROVIRALTA, NÚM. 1, ENT. 4A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER D' IRLANDA

 

C.

IRLANDA, NÚM. 116, BXOS. 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DE  MARIÀ FORTUNY

 

C.

MARIÀ FORTUNY, NÚM. 5, BXOS. 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DE  MILA I FONTANALS

 

C.

MILÀ I FONTANALS, NÚM. 13, 1R 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DE  MONTEVIDEO

 

C.

MONTEVIDEO, NÚM. 27, ÀTIC 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DE  SANT JOAQUIM

 

C.

SANT JOAQUIM, NÚM. 132, 1R 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DE  SICILIA

 

C.

SICÍLIA, NÚM. 15, ENT. 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DE DALMAU

 

C.

DALMAU, NÚM. 23, BXOS. 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DE LA CIUTADELLA

 

C.

CIUTADELLA, NÚM. 27, ENT. 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DE LA CULTURA

 

C.

CULTURA, NÚM. 64, 3R 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DE LETAMENDI

 

C.

LETAMENDI, NÚM. 6, BXOS.

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DE MAGALHAES

 

C.

MAGALHAES, NÚM. 46, 2N 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DE MILÀ

 

C.

MILÀ, NÚM. 56, 1R INT.

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DE NAPOLS

 

C.

NÀPOLS, NÚM. 73, 2N 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DE RAMON LLULL

 

C.

RAMON LLULL, NÚM. 12, 2N 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DE SANT ERNEST

 

C.

SANT ERNEST, NÚM. 18, SOT. 2, 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DE SANT FRANCESC

 

C.

SANT FRANCESC, NÚM. 40, ENT. 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DE SANT JERONI

 

C.

SANT JERONI, NÚM. 47, 1R 3A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DE SANTA ANNA

 

C.

SANT ANNA, NÚM. 24, 1R 3A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DE SANTIAGO RUSIñOL

 

C.

SANTIAGO RUSIÑOL, NÚM. 61, 1R 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DEL DOCTOR  PAGES

 

C.

DOCTOR PAGÈS, NÚM. 126, ENT. 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DEL DOCTOR  PAGES

 

C.

DOCTOR PAGÈS, NÚM. 67, 1R 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DEL MAS MARI

 

C.

MAS MARÍ, NÚM. 90, 1R 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DEL RELLOTGE

 

C.

RELLOTGE, NÚM. 19, ÀTIC 3A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER DELS PIRINEUS

 

C.

PIRINEUS, NÚM. 13, SEMISOTERRANI

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER D'EN  MAS MARI

 

C.

MAS MARÍ, NÚM. 26, ÀTIC 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER D'EN PONS I PONS - SARDANA

 

C.

PONS I PONS, NÚM. 17, 1R 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER D'EN PONS I PONS - SARDANA

 

C.

PONS I PONS, NÚM. 31, 3R 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER D'EN PONS I PONS - SARDANA

 

C.

SARDANA, NÚM. 17, 1R 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER D'EN PONS I PONS - SARDANA

 

C.

SARDANA, NÚM. 17, 1R 3A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER D'EN PONS I PONS - SARDANA

 

C.

SARDANA, NÚM. 17, 2N 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER D'EN PONS I PONS - SARDANA

 

C.

SARDANA, NÚM. 17, 3R 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER D'ENRIC GRANADOS

 

C.

ENRIC GRANADOS, NÚM. 7-11, 1r 5a

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER JAUME BALMES, NÚM. 1

 

C.

JAUME BALMES, NÚM. 1, PLANTA 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER JULI GARRETA, NÚM. 3

 

C.

JULI GARRETA, NÚM. 3, SOT. 2, 3A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER MOZART, NÚM. 56

 

C.

MOZART, NÚM. 56, 1r 4a

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER POMPEU FABRA

 

C.

POMPEU FABRA, NÚM. 60, 1R 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER SANT FRANCESC 36, BXOS 1a

 

C.

SANT FRANCESC, NÚM. 36-38, BAIXOS 1

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER SANT FRANCESC 36, BXOS 2a

 

C.

SANT FRANCESC, NÚM. 36-38, BAIXOS 2

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER SANT JOAQUIM, NÚM. 37

 

C.

SANT JOAQUIM, NÚM. 37, BXOS. 1a

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL CARRER VERDI, NÚM 55

 

C.

VERDI, NÚM. 55, 2n 3a

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL HP2

 

RBLA.

FONDO, NÚM. 17, 4T 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL HP-2

 

RBLA.

FONDO, NÚM. 15, 3R 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL PASSATGE D'EN CARALT

 

PJ.

CARALT, NÚM. 13, ÀTIC 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AL PASSEIG DE LA SALZEREDA

 

PG.

SALZEREDA, NÚM. 28, 5È 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AV. CATALUNYA 32-34,  2-1 (HP)

 

AV.

CATALUNYA, NÚM. 32-34, 2N 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE AV. CATALUNYA 32-34, 3-1 (HP)

 

AV.

CATALUNYA, NÚM. 32-34, 3R 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE C. MOSSÈN CAMIL ROSSELL (ERNEST LLUCH) NÚM. 15-17, 1R 2A

 

C.

MN. CAMIL ROSSELL, NÚM. 15-17, 1R 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE HP3 ( RBLA. FONDO 21, 3-2)

 

RBLA.

FONDO, NÚM. 21, 3R 2A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

HABITATGE HP3 ( RBLA. FONDO 25/VERDI 60, 5-1)

 

C.

VERDI, NÚM. 64, 5È 1A

LLOGUER SOCIAL i REALLOTJAMENT EXPROPIATS

LOCAL 1 AL CARRER CABRERA, NÚM. 23

 

C.

CABRERA, NÚM. 23, SOT. 3, 1A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 1 AL CARRER CABRERA, NÚM. 25

 

C.

CABRERA, NÚM. 25, SOT. 4, 1A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 1 AL CARRER CABRERA, NÚM. 27

 

C.

CABRERA, NÚM. 27, SOT. 4, 2A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 1 AL CARRER CABRERA, NÚM. 29

 

C.

CABRERA, NÚM. 29, SOT. 3, 1A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 1 AL CARRER CABRERA, NÚM. 31

 

C.

CABRERA, NÚM. 31, SOT. 4, 1A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 1 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 45

 

C.

CÒRDOVA, NÚM. 45, SOT. 3, 3A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 1 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 47

 

C.

CÒRDOVA, NÚM. 47, SOT. 3, 3A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 1 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 49

 

C.

CÒRDOVA, NÚM. 49, SOT. 2, 3A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 1 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 51

 

C.

CÒRDOVA, NÚM. 51, SOT. 2, 3A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 1 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 55

 

C.

CÒRDOVA, NÚM. 55, SOT. 3, 3A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 1 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 57

 

C.

CÒRDOVA, NÚM. 57, SOT. 3, 3A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 1 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 59

 

C.

CÒRDOVA, NÚM. 59, SOT. 2, 3A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 1 AL CARRER FORMENTERA, NÚM. 9

 

C.

FORMENTERA, NÚM. 9, SOT. 4, 1A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 1 AL CARRER JULI GARRETA, NÚM. 1

 

C.

JULI GARRETA, NÚM. 1, SOT. 2, 4A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 1 AL CARRER JULI GARRETA, NÚM. 5

 

C.

JULI GARRETA, NÚM. 5, SOT. 2, 3A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 1 AL CARRER JULI GARRETA, NÚM. 7

 

C.

JULI GARRETA, NÚM. 7, SOT. 2, 4A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 1 AL CARRER JULI GARRETA, NÚM. 9

 

C.

JULI GARRETA, NÚM. 9, SOT. 2, 3A

EN TRANSFORMACIÓ A HABITATGE SOCIAL

LOCAL 1 AL CARRER LLUÍS MILLET, NÚM. 1-3

 

C.

LLUÍS MILLET, NÚM. 1-3, SOT. 2, 1A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 1 AL CARRER MENORCA, NÚM. 41

 

C.

MENORCA, NÚM. 41, SOT. 5, 1A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 1 AL CARRER MENORCA, NÚM. 45

 

C.

MENORCA, NÚM. 45, SOT. 3, 3A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 2 AL CARRER CABRERA, NÚM. 23

 

C.

CABRERA, NÚM. 23, SOT. 3, 2A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 2 AL CARRER CABRERA, NÚM. 25

 

C.

CABRERA, NÚM. 25, SOT. 4, 2A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 2 AL CARRER CABRERA, NÚM. 27

 

C.

CABRERA, NÚM. 27, SOT. 4, 1A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 2 AL CARRER CABRERA, NÚM. 29

 

C.

CABRERA, NÚM. 29, SOT. 3, 2A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 2 AL CARRER CABRERA, NÚM. 31

 

C.

CABRERA, NÚM. 31, SOT. 4, 2A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 2 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 45

 

C.

CÒRDOVA, NÚM. 45, SOT. 3, 4A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 2 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 47

 

C.

CÒRDOVA, NÚM. 47, SOT. 3, 4A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 2 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 49

 

C.

CÒRDOVA, NÚM. 49, SOT. 2, 4A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 2 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 51

 

C.

CÒRDOVA, NÚM. 51, SOT. 2, 4A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 2 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 55

 

C.

CÒRDOVA, NÚM. 55, SOT. 3, 4A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 2 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 57

 

C.

CÒRDOVA, NÚM. 57, SOT. 3, 4A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 2 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 59

 

C.

CÒRDOVA, NÚM. 59, SOT. 2, 4A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 2 AL CARRER FORMENTERA, NÚM. 9

 

C.

FORMENTERA, NÚM. 9, SOT. 4, 2A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 2 AL CARRER JULI GARRETA, NÚM. 1

 

C.

JULI GARRETA, NÚM. 1, SOT. 2, 5A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 2 AL CARRER JULI GARRETA, NÚM. 5

 

C.

JULI GARRETA, NÚM. 5, SOT. 2, 4A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 2 AL CARRER JULI GARRETA, NÚM. 7

 

C.

JULI GARRETA, NÚM. 7, SOT. 2, 5A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 2 AL CARRER JULI GARRETA, NÚM. 9

 

C.

JULI GARRETA, NÚM. 9, SOT. 2, 4A

EN TRANSFORMACIÓ A HABITATGE SOCIAL

LOCAL 2 AL CARRER LLUÍS MILLET, NÚM. 1-3

 

C.

LLUÍS MILLET, NÚM. 1-3, SOT. 2, 2A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 2 AL CARRER MENORCA, NÚM. 41

 

C.

MENORCA, NÚM. 41, SOT. 5, 2A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL 2 AL CARRER MENORCA, NÚM. 45

 

C.

MENORCA, NÚM. 45, SOT. 3, 4A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 53

 

C.

CÒRDOVA, NÚM 53, SOT. 3, 3A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 53

 

C.

CÒRDOVA, NÚM. 53, SOT. 3, 4A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL AL CARRER MENORCA, NÚM. 39

 

C.

MENORCA, NÚM. 39, SOT. 5, 3A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS

LOCAL AL CARRER MENORCA, NÚM. 43

 

C.

MENORCA, NÚM. 43, SOT. 5, 1A

FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS