Llibres inventari 2019

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon LLIBRE_A_BENS_I_DRETS_ENS_LOCAL.pdf 27 MB 28.10.2020 11:22
icon LLIBRE_C_AFECTES_PATRIMONI_ARTISTIC.pdf 419 KB 28.10.2020 11:22
icon LLIBRE_E_CEDITS_ALTRES_ADM._O_PARTICULARS_PERO_REVERTIBLES.pdf 431 KB 28.10.2020 11:22

Expedient de rectificació 2019

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon Alta_de_bens_2019.pdf 1 MB 28.10.2020 11:22
icon Baixes_any_2019.pdf 512 KB 28.10.2020 11:22
icon Estat_deute__31_12_2019.pdf 432 KB 28.10.2020 11:22
icon Llistat_resum_rectificacio_2019.pdf 565 KB 28.10.2020 11:22
icon Millores_sobre__els_bens__2019.pdf 958 KB 28.10.2020 11:22