Font de la Informació: Gramepark, SA
Data actualització: 31/12/2017 Propera actualització: 30/09/2018
 A 2.3  Existències de producte acabat  
Existències obra en Curs
 Cte unit. M2/unid.  M2 utils Unitats
350109001 36 Habitatges Dr. Ferran, 24      4.943.163,57          2.412,03   34
350111000 3 Habitatges C/Irlanda, 127-Av.Banús,99          239.835,87          2.919,17   1
350185001 Pirineus, 32-62 - 132 viviendas        4.721.866,14          1.285,25   46
350188001 Front Fluvial 1ª Fase - viviendas            95.050,80          1.489,82   1
350191001 Front Fluvial Fase II - Habitatges      2.550.830,13          1.849,21   34
350195001 Prom. Santa Rosa, 1-13 - 35 viv.          735.816,08          1.415,64   9
351091001 Front Fluvial fase II - Locals          355.116,19          2.009,39   3
351109001 Locals Dr. Ferran, 24          928.298,27          2.162,96   2
351111000 Llocals c/Irlanda, 127-Av.Banús,99          223.222,17          2.267,60   1
Edificis d'Habitatges       
300010301 103 Habitatge Ruperto Chapi          100.609,98   1
300010401 104 Habitatges Pompeu Fabra, 78          154.512,37   1
Edificis d'Habitatges locals i aparcaments no produïts      
359011001   Aparcament Llorenç Serra 121 pl          373.526,10          3.458,58   108
359021001 Aparcament La Sara  - 1 plaza            12.000,00       12.000,00   1
359028001 114 Aparcament Sòtan -1 Irlanda            31.106,07          7.776,52   4
359031001 Aparc.R.S.Sebastià ( 274 places )          400.756,87       19.083,66   21
359032001 Aparcament Accès- Hp4          416.298,41       13.009,33   32
359033001 Aparcament La Guinardera - 98 pl          452.998,04       12.942,80   35
359036001 Aparcament Galícia, 18 - 32 pl.          154.651,25       19.331,41   8
359039001 Aparcament S. Carles - 272pl.      1.669.458,01       10.840,64   154
359059003 Aparc. E. Civic 3º Sòtan 32 pl.          187.258,46          6.687,80   28
359070001 Aparc. Sòtan -1 Prom. Hp6-7 65 pl.          390.890,00          8.686,44   45
359076001 Aparc. Complex Rbla. Fondo 274 pl.            14.611,00          7.305,50   2
359085001 Aparc. Pirineus, 32-62 - 293 places      3.032.115,86       14.168,78   214
359091001 Front Fluvial Fase II- Aparcaments       3.775.232,14       20.743,03   182
359095001 Aparc. prom. Santa Rosa - 63 pl.          149.772,25       16.641,30   9
359109001 69 Pàrquings Dr. Ferran, 24          636.226,13          1.238,03   49
359109002 Trasteros Dr. Ferran, 24            15.226,04          1.301,37   4
359111000   Pàrkings-2 trasters c/Irlanda,127-Av.Banús,99          106.822,34       21.364,47   5
Aparcaments        
2.3 Total producte acabat