A 2.2  EXISTÈNCIES EN CURS 
Existències obra en Curs
Existències 2016 Prov. Deterioro
2016
Dotació 2016 VNC
2016
330010601 Exist. en curs Enric Granados, 13            26.406,47   26.406,47
330010701 Exist. en Curs Promoció S. Pasqual          266.237,23                 70.198,50   196.038,73
330010702 Hon. Tècnics Passatge Sant Pasqual            55.211,98   55.211,98
330092001 Exist. en curs F. Fluvial III            43.219,76   43.219,76
330097001 Exist.en curs Circumvalació,121-125          202.609,74                 35.595,00   167.014,74
330097002 Prom. Circumvalació,125-Cost Tècnic            24.253,59   24.253,59
330108001 Ex. en Curso Circumvalació,85-87            36.671,63                    7.440,00   29.231,63
330108002 Cost Hon.Tècnics Circumval·lació 85            70.830,84   70.830,84
330114001 Exist. en curs Francesc Macia, 154                   457,38   457,38
330115001 Ex. Curso Passatge Pirineus           117.556,83   117.556,83
330115002 Passatge Pirineus - Cost Tècnic            16.907,66   16.907,66
330118001 Exist. en curs CIBA III            12.167,33                 12.167,00   0,33
330936001 Exist. en Curso Pk Galicia               1.975,23   1.975,23
330937001 Exist. en curs aparc. Banús II          338.000,48              378.884,69   -0,22
330937002 Pk Banus II - Cost Tècnic            40.883,99    
330938001 Exist. en curs aparc. Oliveres      1.192.626,13   1.192.626,13
330938002 Cost H. Tècnics Pk Oliveres            96.901,02   96.901,02
330938003 Exist en curs Pk Oliveres-Cost Fin            19.531,31   19.531,31
330940001 Exist. en curs Pk Puig Castellar            28.314,26                 73.234,00   -44.919,74
330940002 Cost H.Tècnic Pk Am.Puig.Castellar            44.919,29   44.919,29
330941001 Exist. en Curs Pk Av. Sanatori               2.953,12   2.953,12
330942001 Ex. en Curs Pk F. Moragues      1.263.210,67   1.263.210,67
330942002 PK F. Moragues - Cost Tècnics            99.038,87   99.038,87
330943001 Exist. en Curs PK Can Franquesa            91.441,38                 98.334,00   -6.892,62
330943002 Hon. Tècnics PK Can Franquesa               6.892,51   6.892,51
330944001 Exist. en Curs Pk. Mos. Camill Rose          559.542,02              595.924,79   -36.382,77
330944002 Hon. Tècnics PK Camill Rosell            36.382,92   36.382,92
       2.1-Terrenys i solars 4.695.143,64 1.271.777,98   3.423.365,66