Font: Servei de Premsa i Comunicació i  Dep. Informació digital.
Última actualització: Març 2021
Període d’actualització: anual

Cost de les campanyes institucionals - Any 2020

PUBLICITAT EN MITJANS LOCALS

Mitjà Import
Edicions Santa Coloma, SL CIF B63824726 14.808,81€
Enter Gestió Comunicativa, SL NIF B64174147 7.499,91€
Zeta Gestión de Medios (Línia Nord) CIF A08657710 909,92€
Plusfortia SL  (Canal 150)    NIF B64436777 1.234,20€
Campanya 'Per la salut de tots i totes' 13.128,30€
TOTAL 37.581,14€

Cost de les campanyes institucionals - Any 2019

PUBLICITAT EN MITJANS LOCALS

Mitjà

Import

Revista mensual El Mirall.Net  

12.693,84€

Revista mensual Diari de Santa Coloma

8.249,89€

Publicació setmanal Línia Nord

2.274,80€

PANCARTES, OPIS, PHOTOCALL

Treballs realitzats per l’empresa Gramagraf Sociedad Cooperativa   

 

632,83

Portal Canal150Gramenet 4.065,42€
Pulbicitat a Facebook i Instagram 385,29€

Cost de les campanyes institucionals - Any 2018

PUBLICITAT EN MITJANS LOCALS

Mitjà

Import

Revista mensual El Mirall.Net  

10.822,13€

Revista mensual Diari de Santa Coloma

8.249,89€

Publicació setmanal Línia Nord

4.549,06€

PANCARTES, OPIS, PHOTOCALL

Treballs realitzats per l’empresa Gramagraf Sociedad Cooperativa              

Servigrafics

Sapiens

 

2.185,26

293,67

625,57€

Portal Canal150Gramenet 4.849,68€

Cost de les campanyes institucionals - Any 2017

PUBLICITAT EN MITJANS LOCALS

MitjàImport
Revista mensual El Mirall.Net  10.893,43€
Revista mensual Diari de Santa Coloma7.499,90€
Publicació setmanal Línia Nord2.104,19€
Revista mensual Gramenet 2.0 *       3.146,00 € 
Portal Canal150Gramenet5.137,66€

*Aquesta publicació va aparèixer a finals d’agost de 2017

Cost de les campanyes institucionals - Any 2016

PUBLICITAT EN MITJANS D'INFORMACIÓ LOCAL 

MitjàImport 
Revista mensual El Mirall11.622,30€
Revista mensual Diari de Santa Coloma8.999,88€
Publicació setmanal Línia Nord3.412,20€

Pancartes a la via pública

EmpresaImport 
Realitzades per l'empresa Servigrafics378,57€

Cartells grans formats (OPI)

EmpresaImport 
Editats per l'empesa Gramagraf815,54€

PUBLICACIONS D'ANUNCIS OFICIALS

MitjàImport 
Zeta Gestión de Medios (El Periódico)2.129,60€
Hermes Comunicacions (El Punt Avui)551,76€
Diputació de Barcelona (BOPB)10.643,61€
Boletín Oficial del Estado (BOE)6.181,75€
Diari Oficial de la Generalitat8.715,00€
TOTAL28.221,72€

Cost de les campanyes institucionals - Any 2015

Import Empresa Descripció
1.277,76€ Gramagraf Sociedad Cooperativa Catalana Limitada  Expedient Guies Escolar "De l'hort a la taula"
508,20€ Arts Rotulación y Publicidad SL  Pressupost material Fira Turisme 2015 - Disseny tríptic, disseny fullet web fira
6.000,00€ Estratègies de Qualitat Urbana SL  Elaboració i redacció del Pla Estratègic de ciutat
12.000€ El Mirall.net Insercions publicitàries institucionals.
9.000€ Diari de Santa Coloma Insercions publicitàries institucionals.