Foto Núria Parlon

La proximitat dels responsables municipals amb els ciutadans i ciutadanes continua sent una de les prioritats de l’equip de govern. L’equip de regidors i regidores de districte ja està treballant a les seves seus reforçant aquesta política de proximitat.

Dotze regidors i regidores per a sis territoris, amb l’encàrrec directe de fer de cadena de transmissió de les necessitats, inquietuds, esperances i, per suposat, de les propostes dels veïns i veïnes dels diferents barris. 

Les potencialitats dels barris i districtes que conformen la ciutat són enormes. La xarxa de Biblioteques, els Mercats, la xarxa d’Equipaments Esportius, la xarxa de centres educatius, la xarxa de Bus i Metro que connecten els barris entre si i amb la resta de la ciutat i amb Barcelona, en són bons exemples. 

Des del punt de vista social, cal remarcar el gran potencial cívic dels veïns i veïnes, que s’ha traduït al llarg dels anys en la vocació d’associacionisme de persones i d’interessos, en l’acció reivindicativa i veïnal, en la consciencia social i el compromís solidari i en la promoció de la identitat cultural. En aquests àmbits, cal destacar, la tasca de les entitats culturals, esportives, juvenils, solidàries, les associacions de Mares i Pares o les AAVV que han contribuït a la creació de xarxa social en els barris i al treball solidari i de transmissió de valors cívics, mitjançant l’esport, la cultura o el lleure.

Volem continuar fent camí amb vosaltres, compartint i analitzant els problemes, per intentar buscar les millors solucions, considerant que l’atenció que us puguem oferir en les diferents Oficines de Districte ens ajudarà a assolir aquests objectius.

Núria Parlon

Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet