Azucena Laura Rodera Feliz

Regidora, presidenta del grup municipal

Grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

roderafal-bdc@gramenet.cat

Curriculum Laboral

  • 2015. Regidora PP en Santa Coloma de Gramanet
  • 2011/2014 Regidora PP en Sant Adrià de Besos
  • 2002 Militante activa en el Partido Popular

Curriculum Polític

  • 2015. Regidora PP a Santa Coloma de Gramenet
  • 2011/2014 Regidora PP a Sant Adrià de Besòs
  • 2002 Militant activa en el Partit Popular

 

 

Regidora i presidenta del grup municipal del Partit Popular

Sense dades.

Indemnització per assistència efectiva.

Ple: 124,83 €

Comissió informativa: 83.21 €

 

Declaració d'activitats, béns i retribucions brutes anuals. Declaració inicial. 10 de juny de 2015.