Grup municipal de SOM Gramenet

Mandat 2015 - 2019

Logo SOM Gramenet

Contacte

Pl. de la Vila, 1.
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 462 40 00 (Ext. 2122)
Correu electrònic

Més informació local: Accés al web de SOM Gramenet fora del portal municipal.

Cessaments

En data 26 de juny de 2017 van renunciar el regidors:

 • Oriol Corral Dinà
 • Jesús Sánchez Téllez
 • Joan Pastor Pérez

Essent substituïts el 24 de juliol de 2017 per:

 • Paqui Luna Gato
 • Teresa Franco Presas
 • César López del Pozo

En data 25 de setembre van renunciar els regidors:

 • Aitor Blanc Arajuelo
 • Patrícia Lafuente Rodríguez
 • Alba Calvo Lallave

Essent substituits per:

 • Anna Pérez Rodríguez
 • Manuela Morales Extremera
 • Jordi García Jané

Sous

President i/0 portaveu del grup: 37.193,55 € (Impor brut anual)

100% dedicació. Si s'opta per exercir els dos càrrecs amb dedicació parcial, els percentatges de dedicació podran ser del 25%, del 50% o del 75%, fins a completar el 100%.

Indemnització per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels qual formen part, pels regidors/es que no tinguin dedicació plena ni parcial:

Ple: 124,83 €
Comissió informativa: 83.21 €

A la fitxa de cada regidor o regidora podeu accedir a la seva declaració de béns i interesos.