Què fem

La nostra Xarxa treballa actualment en dos projectes principals. Aquests són els nostres àmbits de treball:

Centres per la Convivència

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i els Centres de Secundària hem estat treballant conjuntament per tal de ser capaços de produir processos de transferència de coneixements, apoderament de les persones i la creació d’espais socials de col·laboració.

Per aquest motiu, el servei de Convivència de l’Ajuntament i els diversos centres públics de secundària de la ciutat, amb el suport de l’Institut Català d’Educació de la UB (ICE), hem iniciat un nou procés de reflexió i diagnòstic  al voltant de la convivència i la gestió positiva dels conflictes als instituts.

Des de l’any 2012, el projecte principal ha sigut l’anomenat Certamen de Treballs de Convivència i Drets Civils. Actualment, la proposta són els Centres per la Convivència (CxC), que han d’estar a disposició de les necessitats i realitats de cadascun dels centres docents.

Narratives Interculturals

La iniciativa de Narratives Interculturals, filla de l'anterior Pla d'Acció Antirumors (PAAR), té com a objectiu desmuntar els imaginaris col·lectius que dificulten la convivència, així com normalitzar les diversitats existents amb noves iniciatives.

 El programa treballarà per visibilitzar i reconèixer la nostra realitat i reforçar els valors de convivència, difondre nous missatges en positiu, contribuir a fer que els pilars de la diversitat i la interculturalitat estiguin presents en les polítiques de Santa Coloma i en la ciutadania. Per a això, tenim una caixa d'eines en clau col·lectiva per crear espais comuns.

Un canvi de mirades per una ciutat diversa i intercultural.