Participa de l'Espai de Treball a la Xarxa

La Xarxa Valors no és res sense les seves xarxeres i xarxers, ja ho sabeu. Vosaltres, amb el compromís que signeu amb la ciutat per treballar en favor de la convivència en el dia a dia, ens doneu sentit, ànim i un gran exemple de l’exercici ple de la ciutadania.

Ja fa dos anys que vàrem tornar als orígens, que és la millor manera de ser originals: vàrem decidir reeditar i actualitzar l’aroma de les primeres reunions dels activistes que van encetar el camí de la Xarxa. Així va néixer l’Espai de Treball com un lloc de trobada de membres de la Xarxa on tothom pot prendre part: persones a títol individual, professionals que aporten el seu coneixement, associacions... No volíem que fos una “taula” més, ni un lloc on només agafar propostes i opinions. El grup s’ha orientat des del primer moment a l’acció, a partir de la reflexió conjunta, el consens i el compromís.

Tenim noves propostes per a aquest curs: formació, la nova App Antirumors, les postals Antirumors... i moltes d’altres que sortiran de les vostres aportacions. Recordeu que aquest és un grup obert, així que si tens ganes de contribuir en la construcció de la convivència, pots participar a la propera sessió de l’Espai de Treball.