REPRESENTACIÓ SUSPESA!

13 de març, 21h

imatge promocional

INFARTO: ¡NO VAYAS A LA LUZ!

Diuen que un instant abans de morir, veus la pel·lícula de la teva pròpia vida. Però Santi Rodríguez ha vist una obra de teatre, tot un espectacle sobre la seva vida, la seva manera de burlar la mort i el seu jurament de gaudir aquesta segona oportunitat que
li ha caigut de cel, amb humor, amb brillantor i amb teatre, molt teatre.Vestuari, Llums, dramatúrgia, escenografi a, un actor incommensurable i una història inqüestionable.

Un home madur i amb una vida familiar estable pateix un infart que el porta a la vora de la mort, on repassa la seva pròpia vida i rep una revelació divina, viatge de què aconsegueix tornar davant la sorpresa del públic.

Experiència traumàtica i reveladora davant la qual el nostre protagonista decideix aprofi tar aquesta segona oportunitat i s’entesta a complir tota la llista de pendents que va estar a punt de deixar sense complir.

Un madur amb excés de motivació, unes ganes de viure deslligades fi ns al punt de la temeritat i unes ganes desenfrenades per aprofi tar aquesta pròrroga inesperada
sense por ni frens són els ingredients perfectes per a aquesta impecable comèdia sobre la vida.

Fitxa artística:

Direcció: Sannti Rodríguez
Escenografía: Fenando Fabiani, Manu Sánchez i Jesús Sánchez
Guió: Santi Rodríguez, Manu Sánchez i Kikin Fernández
Il·luminació: Alberto Marín
So: Carlos Rodríguez i Antonio Ruiz Joya

Clicar per comprar les vostes entrades d'aquest espectacle