Normativa COVID-19 al Teatre

Cartell amb les normatives COVID-19